Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Frykten for krig i Europa dannet bakteppet for årets tradisjonsrike sikkerhetskonferanse i München. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok på vegne av Norge. - Bare Russland sitter med nøkkelen for å unngå opptrapping av konflikten, sa utenriksministeren i München. UD har gjennom helgen gjentatt oppfordringen til norske statsborgere om å forlate Ukraina. Siden 1963 har den tradisjonsrike konferansen i München samlet statsledere, ministere, ledende eksperter og embetsmenn for å diskutere aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål. Konferansen bidrar til oppdatert debatt om sikkerhetspolitikk, som også berører norske interesser.

Postet:
2022-02-20 16:27:51

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Utenriksdepartementet (Norge)