Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
I Sør-Sudan står 80 prosent av delstaten Unity under vann etter tre år på rad med rekordstore oversvømmelser. Vannstanden går ikke ned selv midt i tørkeperioden, og i april/mai vender regnet tilbake. Situasjonen for befolkningen er prekær og behovet for hjelp enormt. Royal Norwegian Embassy in Juba besøkte nylig området. Norge støtter responsen økonomisk, blant annet gjennom FN-fondet CERF som ble opprettet for å kunne gi rask hjelp i nøds- og katastrofesituasjoner. Men på sikt vil klimatilpassing være helt avgjørende dersom folk skal fortsette å bo i dette området. Klimatilpassing og forebygging av klimarelaterte katastrofer er et prioritert område i norsk utviklingspolitikk. Målet er å sette utviklingsland i stand til å tilpasse seg et klima i endring. Det må skapes mer klimarobuste samfunn som er mindre sårbare for konsekvensene av klimaendringene. Støtte til klimatilpasset landbruk og bedret matsikkerhet er også viktige prioriteringer for regjeringen. Her kan du lese mer om hvordan utviklingspolitikken henger sammen med klimapolitikken: https://www.regjeringen.no/id2895727/

Postet:
2022-02-11 13:43:42

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Utenriksdepartementet (Norge)