Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hva president Putin vil gjøre i Ukraina fremover, vet ingen sikkert. Men vi kan slå fast følgende: Forsøk på tvangsdiplomati – der det er trusselen om militærmakt som benyttes som overtalelsesmiddel – er tilbake i Europa. Det gikk raskere enn vi kunne forestilt oss, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt blant annet i talen hun holdt for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i dag. Les hele talen her 👇

Postet:
2022-02-15 15:17:46

Delt innhold:
Om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa
Hva president Putin vil gjøre i Ukraina fremover, vet ingen sikkert. Men vi kan slå fast følgende: Forsøk på tvangsdiplomati – der det er trusselen om militærmakt som benyttes som overtalelsesmiddel – er tilbake i Europa. Det gikk raskere enn vi kunne ...