Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Over en milliard mennesker, nærmere 15 prosent av verdens befolkning, har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ressurssterke mennesker opplever at fordommer, stigma og barrierer fratar dem muligheten til å realisere drømmer og bidra til fellesskapet. Statsminister Jonas Gahr Støre er denne uken vertskap for det internasjonale toppmøtet Global Disability Summit. Samtidig lanserer utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim regjeringens strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, på egne premisser. Les mer om strategien her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lanserer_strategi/id2901235/ Foto: Medvind/Stine Østby

Postet:
2022-02-17 12:06:18

Delt innhold:
Over en milliard mennesker, nærmere 15 prosent av verdens befolkning, har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ressurssterke mennesker opplever at fordommer, stigma og barrierer fratar dem muligheten til å realisere drømmer og bidra til fellesskapet. Statsminister Jonas Gahr Støre er denne uken vertskap for det internasjonale toppmøtet Global Disability Summit. Samtidig lanserer utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim regjeringens strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, på egne premisser. Les mer om strategien her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lanserer_strategi/id2901235/ Foto: Medvind/Stine Østby