Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
Høring på Meld. St. 13 Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning✊🏼Høring med #sametinget #sametinget_sve

Emneknagger:

Postet:
2023-04-24 11:09:12