Beta
Søket ga 1 treff.
Jorodd Asphjell
2023-04-24 11:09:12

Høring på Meld. St. 13 Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning✊🏼Høring med #sametinget #sametinget_sve

Laster...
Laster...