Beta
Søket ga 2 treff.
Jorodd Asphjell
2023-04-24 11:09:12

Høring på Meld. St. 13 Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning✊🏼Høring med #sametinget #sametinget_sve

UD-aspirantene
2019-09-05 18:06:33

li oahppa čáhčái doalvvo.. Vi har vært i Kárášjohka og møtt #Sametinget og @nrksapmi for å lære om samisk historie, kultur og politikk. @Sámediggi arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, og har sitt hovedsete i Karasjok (hvor omtrent 80% av befolkningen er samisktalende). Det har også NRKs samiske divisjon som har vært en viktig faktor i styrkingen av samisk språk og kultur i Norge, blant annet gjennom barnehelten #Binnabánnaš og den felles-nordiske nyhetssendingen #Ođđasat. Ollu gittu!

Laster...
Laster...