Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Svært oppløftende at norske forskningsmiljøer henter en halv milliard til #klimaforskning fra EUs rammeprogram. Norske miljøer er med i 23 av 72 prosjekter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide: https://t.co/RM2E2s3A5T #miljø #klima @HorizonEU @forskningsradet @km_dep

Emneknagger:

Postet:
2021-10-28 11:21:57

Delt innhold:
Norske forskningsmiljøer henter nesten en halv milliard til klimaforskning
Ferske tall viser at norske forskere, privat næringsliv og offentlig sektor henter hjem om lag 470 millioner kroner til klimaforskning gjennom den siste utlysningen i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norske miljøer er med i ...