Beta
Søket ga 35 treff.
Liv Signe Navarsete
2019-11-29 14:50:40
Anne Beathe Tvinnereim

Jeg husker fortsatt opprørtheten og uroen som satte seg som en klo i magen da jeg satt og så den siste partilederdebatten i 1994, og Gro Harlem Brundtland eksploderte mot Anne Enger og påsto at hun løy da Anne sa at EU ville svekke arbeidstakernes rettigheter. Jeg husker jeg tenkte: «der røyk det; vi rekker ikke å få fakta ut til velgerne og rette opp skaden før valgdagen.» men vi vant, gudskjelov. Det tror jeg mange som stemte ja også er glade for idag. Men i løpet av disse 25 årene, i utallige EU-debatter jeg har deltatt i, har jeg husket på hvordan vi ble beskyldt for løgn - og hvordan vi fikk rett. Arbeidslivet i Norge står under større press enn på mange tiår, og det er det EUs regelverk som er ansvarlig for. Vi hadde rett. Men kampen for å få rett fortsetter.

Liv Signe Navarsete
2019-11-27 23:42:41

Litt seint å dele denne no, men temaet er brennaktuelt i går, i dag og i morgon🍀

Liv Signe Navarsete
2019-09-25 19:13:30

Straks klar for spanande møte om matsikkerheit🇳🇴🍳 Deltakarar frå mange land, ser fram til debatten om korleis me skal oppnå Berekraftsmål 2. ‘Food, People and the Environment’ er grunnlag for ordskiftet. #UN2019

Liv Signe Navarsete
2019-08-15 20:00:02

Under Arendalsveka deltok og og rådgjevaren min Bent-Joacim på podcasten til Befalets Fellesorganisasjon som var rett etter debatten om me kan stole på NATO. Me kom inn på fleire aktuelle tema. Mellom anna personellsituasjonen i Forsvaret, stridsvogner, Andøya, helikopter og materielle investeringar. Konklusjonen er at me er samd med fagrøysla til Forsvaret! Du kan høyre podcasten på lenka under. https://soundcloud.com/viggo-holm/arendalpodcast-liv-signe-navarsete-parat-forsvar-og-bfo

Liv Signe Navarsete
2019-08-15 14:12:38

Arendalsveka er over for i år, for min del. Det har vore travle, men interessante dagar i Arendal. Møtte mellom anna forsvarsministeren i tre debattar, men det var lite konkret å henta der. Lite tyder på at regjeringa har ambisjonar om å nå målet Erna har forplikta Noreg på; å prioritere 2 prosent av BNP til forsvar. No held Russland storøving rett utanfor norskekysten i nord. Forsvarssjefen sa på Dagsrevyen i går kveld nøyaktig det same som eg hevda i debatten: at Noreg sjølv må evne å stille soldatar og gjere jobben i nordområda heller enn å gjere oss avhengige...

Liv Signe Navarsete
2019-08-10 15:06:04

Nær folk 💚

Liv Signe Navarsete
2019-08-08 09:35:39

Trine Fagervik sett ord på korleis utviklinga i distriktane er med den sittande regjering. Når Senterpartiet seier nei til sentralisering så seier me ja til tenester nært folk!

Liv Signe Navarsete
2019-06-30 09:53:29

Godt utgangspunkt for Senterpartiet sin valkamp i Hordaland og Sogn og Fjordane🍀🍀🍀🍀🍀

Liv Signe Navarsete
2019-05-23 15:12:29

Ein ny dag og ny forsvarsreise🇳🇴 Nydeleg ver på Andøya i dag, og når ein ser korleis lokaliseringa er kan ein lett skjøne kvifor våre Nato-allierte er så begeistra for flybasen nettopp her. Kvifor Høgre, FrP og Ap på død og liv vil leggja med flybasen er vanskelegare å forstå. #forsvaravnorge #nato #andøya

Liv Signe Navarsete
2019-05-09 17:00:01

Nei til sal av Børsen!

Liv Signe Navarsete
2019-05-06 19:42:24

Det er på høg tid at matsikkerheit kjem på den politiske dagsorden!

Liv Signe Navarsete
2019-04-29 09:27:18

Tusen takk til Larvik Senterparti som organiserte ein lærerik og interessant dag i Stavern og Larvik! I tillegg til Politihøgskulen (skal IKKJE leggjast ned!!) og møte med NVIO (flotte folk som gav meg gode innspel til vidare arbeid) hadde me også tid til eit møte med Forsvarsforeningen. Dei gjer eit godt arbeid i å fremje kunnskap om Forsvaret og styrkje forsvarsviljen i det norske folket, ikkje minst blant ungdom. #beredskap #forsvaravnorge #forsvarsforeningen #NVIO #politihøgskolen

Liv Signe Navarsete
2019-04-03 22:51:50

Norske folkevalde sitt mest grunnleggjande ansvar er ansvaret for tryggleiken til norske borgarar. Her spelar Heimevernet ei viktig rolle! Heimevernet skal gjennom sitt oppdrag ha territorial kontroll i Noreg. Dei skal vere overalt, alltid. Me må innsjå at eit heimevern av 40 000 soldatar utan eit sjøheimevern ikkje er robust nok til å løyse dei oppdraga me i denne salen forventar. Det er vår oppgåve å sikre at Forsvaret har dei kapasitetane dei treng. Stortinget må ta det ansvaret.

Liv Signe Navarsete
2019-03-28 21:48:00

Nei til ACER! Kva seier du?

Liv Signe Navarsete
2019-03-23 17:50:49

Senterpartiet er Norges forsvars- og beredskapsparti nummer 1!

Liv Signe Navarsete
2019-03-18 16:11:44

Kva er det eigentleg forsvarsministeren seier? At Tyskland vil gå til krig mot allierte dersom dei rustar opp forsvaret til to prosent av BNP? Det er i tilfelle ein oppsiktsvekkjande uttale om ein nær alliert, som Noreg samarbeider tett med m a om kjøp av u-båtar. Dette bør ministeren utdjupe. No har Høgre tre vedtak om å trappe opp forsvarsbudsettet mot to prosent av BNP i 2024, slik Erna Solberg forplikta Noreg på i 2014. Men det underlege er at dess fleire gonger Høgre gjer vedtak, dess lenger bort frå to-prosentmålet kjem regjeringa. Og no har dei til og med...

Liv Signe Navarsete
2019-03-17 15:06:36

Løyvingane til forsvaret må opp! Høgre har teke atterhald for å oppylle 2%-målet, nok ein gong!

Liv Signe Navarsete
2019-03-13 10:57:05

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum tok i dagens spørjetime opp deregulering av taxinæringa samt den enorme avgiftsveksten Frp og regjeringa har lagt på innkjøp av større taxibilar. Han fekk ikkje svar. «Regjeringa skal kome til Stortinget med ei sak» var omkvedet frå samferdselsminister Dale. Viser ikkje vilje til å reversere dei håplause forslaga, som vil rasere taxinæringa i distrikta. #altskalsentraliserast

Liv Signe Navarsete
2018-12-19 13:15:45

Det siste halvåret har vore hektisk, og mykje har vore på dagsorden både på Stortinget og rundt omkring i landet. Eg blir audmjuk av alle dei gode samtalane og innspela eg har fått frå folk. Eg og rådgjevaren min Bent-Joacim ynskjer dykk alle ei fredfull jul og eit godt nytt år, når den tida kjem.

Liv Signe Navarsete
2018-12-13 02:18:13

Ikkje alltid at eg og Ola har vore samde, men her heiar me i lag på pelsdyrbøndene som har saksøkt staten! Stao pao, dette handlar djupast sett om me skal forby stadig fleire næringsvegar i Noreg. Meseier ja til å foredle naturressursar i Noreg👍

Laster...
Laster...