Beta
Søket ga 147 treff.
Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-10-06 11:14:47

Domstolene trenger og etterspør ro og stabilitet til å gjøre jobben sin med det overordna målet, som er å sikre uavhengige og tillitsskapende domstoler som sikrer rettssikkerhet og en best mulig rettspleie for befolkningen

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-10-06 11:14:47

Det regjeringen holder på med nå skaper en uholdbar situasjon for domstolene. Ansatte vet ikke om de skal fortsette i de nye robuste fagmiljøene, de vet ikke om de må gjennom nok en runde med omstilling. Dette viser en manglende respekt på den tredje statsmakt.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-10-06 11:14:47

Domstolsreformen har svart godt på de utfordringene den var ment å adressere. Tidligere har Statsråden signalisert at det var viktig at reverseringen skjedde tidlig i perioden, slik at dagens struktur ikke får «sette seg». Men det har den altså gjort.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-10-06 11:14:46

Nå har tre fremleggelser av statsbudsjett kommet og gått uten at regjeringen har gitt en avklaring til domstolene og deres ansatte vedr domstolsreformen. De ansatte i domstolene fortjener en avklaring – det gjør også rettsstaten Norge.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-06-06 15:20:05

Skal på #dax18 i kveld mot Hanne Skartveit for å debattere hennes lite kunnskapsbaserte innlegg i VG om rus. Tips til viktige momenter?👇

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-31 16:40:47

VGs @HanneSkartveit hevder at mange i Norge tror narkotika er lovlig, og forsøker å fremstille det som en konsekvens av de siste års debatt om en mer verdig ruspolitikk. Skartveits svogerforskninginfo bør ikke fremstilles som kunnskap i en stor avis som VG\nhttps://t.co/Rzo6wEqkp1

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-23 18:36:31

Forslaget vårt, som i dag skuffende nok ble nedstemt i Stortinget kan du lese her: https://t.co/caGZns62om

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-23 18:36:30

Straks klar for #dax18 for å diskutere @Venstre sitt forslag om å lovregulere skjulte etterforskningsmetoder mot Ivar Prestbakmo, men først hyggelig taxitur til NRK https://t.co/i4nfO9ISm5

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-11 12:40:06

Det gir virkelig ingen mening å prøve å skille juridisk mellom hvem som er «syke nok» til å få hjelp og hvem som fortsatt skal bli jaget av politiet.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-11 12:40:05

At vi har en regjering som kan være så kunnskapsresistent er intet mindre enn utrolig, og igjen er det de som sliter mest som blir hardest rammet. Nå skal Mehl utfordre en av de grundigste utredningene av norsk narkotikapolitikk vi har fått gjennom rusreformutvalget.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-11 12:40:05

Dette er ikke noe annet enn et uverdig forsøk på å rydde opp i problemer som regjeringen selv har skapt. Ved å åpne for at noen skal straffes og andre ikke, har regjeringen skapt en situasjon hvor dem vi aller helst ønsker å hjelpe, blant annet ungdom skyves bort fra hjelpeapprt

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-11 12:38:04

Vi har allerede kunnskap om hva som vil gi mennesker som bruker rus mer verdige liv, men regjeringen velger altså nå å se helt bort ifra det på grunn av sitt ustanselige fokus på straff.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-11 12:37:55

Dette er fullstendig håpløst av regjeringen, og en katastrofe for mennesker som sliter med rus. Vi vet at straff og stigmatisering ikke hjelper folk med å slutte å ruse seg, det gjør bare situasjonen verre.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-05-11 12:36:36

Gjemt bak revidert budsjett i dag kom nyheten om at regjeringen setter ned sitt eget rusutvalg. Regjeringen vil gjøre forskjell på folk. Hvem som fortjener straff og hvem som ikke gjør det. Det er noe grunnleggende feil ved den tankegangen. https://t.co/bLKRdHIAAG

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-04-14 08:10:09

Vi må ikke gi opp disse barna og vi må ikke la familiene stå igjen på egenhånd.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-04-14 08:10:09

Riksrevisjonen gjennomførte i 2021 en undersøkelse av psykiske helsetjenester i Norge. En av hovedkonklusjonene var at ungdom med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ikke får god nok behandling.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-04-14 08:10:08

Skadelig rusbruk blant barn er ofte er et symptom på underliggende problemer. Det er heller ingenting som tyder på at tvang funker for å hjelpe barn og ungdom som sliter med rus. Det vi risikerer å gjøre er å skyve fra oss de vi aller helst vil hjelpe.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-04-14 08:10:08

Starta dagen på #polkvart. Tvang mot barn er helt feil ende å starte i. Det vi bør snakke om er behandlingstilbudene for barn og ungdom som sliter med rus, som i dag er ikke-eksisterende på noen områder og ikke-fungerende på andre.

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-03-23 12:22:24

Pelsdyroppdrett er ikke forenelig med god dyrevelferd. Vi har et etisk ansvar for å verne om dyrs velferd, også når dyrene befinner seg utenfor Norges grenser. Derfor ønsker @Venstre å innføre et importforbud mot pels https://t.co/ZrLrp7NMgz

Ingvild Wetrhus Thorsvik
2023-03-19 20:47:28

@arnfinnhs @alfredbjorlo @eatnordvegan Norsk kombucha.

Laster...
Laster...