Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Domstolene trenger og etterspør ro og stabilitet til å gjøre jobben sin med det overordna målet, som er å sikre uavhengige og tillitsskapende domstoler som sikrer rettssikkerhet og en best mulig rettspleie for befolkningen

Postet:
2023-10-06 11:14:47