Person / Aktør:
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Parti: V

Innlegg:
Riksrevisjonen gjennomførte i 2021 en undersøkelse av psykiske helsetjenester i Norge. En av hovedkonklusjonene var at ungdom med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ikke får god nok behandling.

Postet:
2023-04-14 08:10:09