Beta
Søket ga 352 treff.
Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-10-25 15:58:22

Glad for at Carl I Hagen følger opp mine spørsmål om hvordan vil skal skaffe nok elektrisk strøm til å gjennomføre det grønne skiftet. Dette trenger vi en tverrpolitisk, faktabasert diskusjon på i Stortinget!

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-10-23 09:30:20

La det være klart - vi vil også få bygget flere studentboliger, og har satset på rekordmange nye studentboliger. Men når vi ikke får inn nok søknader om bygging fra Studentsamskipnadene, er det vanskelig å holde så høyt tempo som vi ønsker, selv om rammene øker. Her har kommunene også et ansvar i å bidra til rask byggesaksbehandling. Det sier jeg til VG, men SV fortsetter bare å gnage på at regjeringen ikke bygger nok. Tror SV vi i Høyre kan bygge studentboliger på dugnad? Skulle gjerne gjort det, men området er svært regulert ☺️.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-10-20 07:46:06

Interpellasjon mot olje-og energiminister Tina Bru i dag - jeg etterlyser en helhetlig energistrategi fra alle partier, og ber Norge gjøre som FNs klimapanel har anbefalt, og vurdere kjernekraft.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-10-13 10:21:35

– Mange førsøker å tegne et bilde av at formueskatt er en slags Robin Hood-skatt hvor man tar penger fra landets aller rikeste og gir til de fattige. Dette er et bilde som er fullstendig misvisende og som mange av våre medlemmer reagerer sterkt på, sier SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen. – Denne rapporten bekrefter at formueskatten, slik den er innrettet i dag, først og fremst rammer det norske hverdagsnæringslivet, og har en svært negativ effekt på de mindre bedriftenes eksistensgrunnlag og deres evne til å vokse og skape nye verdifulle arbeidsplasser, legger han til.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-09-24 08:28:08

Studiebarometeret for fagskolestudenter legges frem i dag: Hver fjerde fagskolestudent opplevde at det var vanskelig å fortsette utdanningen i vår. Koronapandemien førte til utfordringer for studenter på mange ulike måter. Årets studiebarometer for fagskolestudenter viser at en del opplevde unntakssituasjonen som så vanskelig at de vurderte å avbryte studiene.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-09-21 12:34:24

Gode nyheter til NTNU i dag ☺️

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-09-11 09:23:09

Så glad for å se at Sundebygget nå reises ☺️. Husker godt da Brødrene Sunde ringte meg som viserektor med et generøst forslag om å bidra til noe positivt for studentene, som for eksempel et studenthus. Jeg koblet dem til SiT, og nå blir bygget endelig en realitet ☺️👍. Sundebygget skal tjene en rekke ulike formål fra kulturarrangementer til innovasjon. Både studenter, næringsliv og forskning skal kunne møtes og tenke nytt sammen.

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-09-07 09:10:52

Jeg har i noen år ledet en akkrediteringsprosess i høyere utdanning for Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det viktigste vi undersøker i en akkrediteringsprosess er hvorvidt institusjonen jobber tilstrekkelig med å sikre utdanningenes kvalitet og relevans. Men vi ser også på frafall i kombinasjon med gjennomføringstid. En frafallsanalyse som Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark nylig har lagt frem, viser at hver tredje student slutter på studiet. Herav ca 16 prosent det første året, og for høyt faglig nivå på studiet er ofte årsaken. Danmarks akkrediteringsinstitusjon har gjennom et høyt antall akkrediteringsprosesser observert at årsaken til frafallet går langs tre hovedakser. De tre aksene...

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-09-01 08:34:01

Hydrogengass er utpekt av flere som et potensielt viktig satsingsområde for Norge, og isolert sett er den en interessant energikilde. Men få snakker om kostnadene ved å fremstille hydrogengass. Å basere seg på vind- eller vannkraft i fremstillingen er lite fornuftig. Vannkraft vil selvsagt fungere, men å bruke en fornybar energikilde som vann til dette formålet er dyrt. Dessuten trenger vi vannkraften til andre formål. Vindkraften er altfor lite effektiv, og vil i beste fall regnes som hobbyproduksjon i denne sammenhengen. Det amerikanske energidepartementet anslår at et kjernekraftverk med 1 GW effekt vil produsere cirka 200.000 tonn hydrogengass per år...

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-08-31 14:14:34

Jeg skriver om frafall i videregående skole i et nordisk perspektiv i Utdanningsnytt. Gjennom Nordisk råds utvalg for Velferd og utvalget for Kunnskap og kultur har parlamentarikere fra hele Norden engasjert oss i frafallsproblematikken. På tvers av de nordiske landene ser vi at de viktigste grunnene til at elever faller fra skolen, er personlige eller familierelaterte problemer, læringsvansker eller en utsatt sosioøkonomisk situasjon.Stadig flere unge står utenfor utdanning og yrkesliv. For å møte disse utfordringene er det viktig at sosial- og utdanningssektoren samarbeider for å finne frem til forebyggende tverrsektorielle tiltak, og tar et felles ansvar for å redusere skolefrafall...

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-08-31 11:55:13

Debatt om fremtidens næringsliv:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-08-30 19:24:03

Et svært godt intervju med Fredric Holen Bjørdal:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-08-19 11:44:01

Har du opplevd å få nettreklame på ting du kun har snakket om, og ikke søkt etter på nettet? Eller venneforslag på Facebook av personer som har sendt deg epost på jobben? Jeg skriver om personvern i Nettavisen i dag:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-08-14 08:47:07

Jan og jeg skriver om støymålinger i dagens Sunnmørspost

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-26 11:50:09

Vi deler våre bilder fra steder i Møre og Romsdal som betyr noe spesielt for oss 😊

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-24 15:29:17
Debatt: – Jo, vindkraft er eit trugsmål mot naturmangfaldet
Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-19 09:36:43

Podcast i samtale med Silvija Seres om politikk og teknologi og litt av hvert 😊 #lørntech

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-17 11:01:56

Podcast med Silvija seres om teknologi og politikk:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-09 15:49:52

Det er ikke ofte jeg deler kronikker fra Arbeiderpartiet, men denne var helt på sin plass:

Marianne Synnes Emblemsvåg
2020-06-09 10:34:40

Rundens spørsmål i Avisa Næringsliv, om RNB denne gang:

Laster...
Laster...