Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
🌲 Nå vernes 27 nye skogområder i åtte fylker. 🌳\nSkogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfoldet i norske skoger. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og de er levested for mange truede arter. Vernet er viktig for å ivareta disse artene i framtiden.

Postet:
2023-12-20 12:18:59

Delt innhold:
🌲 Nå vernes 27 nye skogområder i åtte fylker. 🌳\nSkogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfoldet i norske skoger. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og de er levested for mange truede arter. Vernet er viktig for å ivareta disse artene i framtiden.