Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi trapper opp innsatsen for bedre psykisk helse!\n\nStortinget har nå vedtatt regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. De neste ti årene skal vi bruke tre milliarder kroner på å bygge opp et sterkt tilbud som tar hånd om deg når livet blir vanskelig.\n\n🌹 Vi skal forebygger mer og bedre\n🌹 Vi skal bygge ut lavterskeltilbudene i kommunene\n🌹 Vi skal sørge for bedre og mer sammenhengende hjelp til personer med langvarige og sammensatte behov

Postet:
2023-12-08 09:51:59

Delt innhold:
Vi trapper opp innsatsen for bedre psykisk helse!\n\nStortinget har nå vedtatt regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse. De neste ti årene skal vi bruke tre milliarder kroner på å bygge opp et sterkt tilbud som tar hånd om deg når livet blir vanskelig.\n\n🌹 Vi skal forebygger mer og bedre\n🌹 Vi skal bygge ut lavterskeltilbudene i kommunene\n🌹 Vi skal sørge for bedre og mer sammenhengende hjelp til personer med langvarige og sammensatte behov