Beta
Søket ga 9 treff.
Jenny Klinge
2023-12-05 09:35:42

❗️Når eg har vært i Stortingssalen og votert (avgitt stemme) og skal tilbake til kontoret mitt, stoppar eg opp og ser på dette bilde. \nDet bilde er for meg eit bilde på vårt samfunn, me er ulike - men me utgjere eit fellesskap. Eit fellesskap kor du og eg betyr noko, me har alle vår plass, sjølv om me er ulike.\n❗️Seint i går kveld ( 22.47) vedtok me neste års statsbudsjett, eg håpa det blir eit budsjett som gjere ein forskjell. Eit budsjett som sikrar gode fellesskaps løysningar, som gir trygghet, at politkk virker og at det betyr noko kven...

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-02 10:04:08

Tillitsreform ble debatter i regi av @Skolelederforb1 i dag. Mange dilemmaer og gråsoner der «det beste er det godes verste fiende». Full enighet om at vi er på starten av et stort og viktig arbeid der partene skal diskutere løsninger sammen. Dette er ingen lett oppgave. #tillit

Marit Knutsdatter Strand
2021-06-20 10:02:37

Siste stortingsmøte på fredag med heftig debatt om revidert nasjonalbudsjett og veien videre for landet vårt! Ingen tvil om at partiene lader opp til valgkamp. Senterpartiet vil ha ny kurs for landet! Det trengs etter åtte år med sentralisering og byråkratisering. Vi må sørge for mer tid og tillit til fagfolk i førstelinja, framfor at direktorat i Oslo skal avgjøre - satt på spissen. Det gjelder ikke minst for kunnskapssektoren. Jeg mener Høyre har abdisert som kunnskapsparti. De har snakka mye om å ta utdanning og kunnskap i bruk, men for eksempel en forpliktende opptrappingsplan for fagskolene - det måtte...

Marit Knutsdatter Strand
2021-03-19 13:26:04

Styringsmeldinga: målkrav og målstyring ble intensivert lettvint og ut av det blå. Det måtte en storingsmelding til før regjeringa innså at det var feilslått. #målkrav #målstyring #tillit #byråkrati https://t.co/D74RYTc3Rs

Marit Knutsdatter Strand
2021-01-04 10:32:01

Vi utgjør sammen den største verdien i samfunnet. La oss holde det sånn #velferd #tillit #valg2021 #partssamarbeid https://t.co/dcUghwigNK

Karin Andersen
2019-12-29 08:21:47

RT @itskaug: #NAV-ofrene har blitt sviktet av den utøvende, den lovgivende og den dømmende makt- til og med av egne forsvarsadvokater. Skal det heftes usikkerhet om de også blir sviktet av granskningskommisjonen? #tillit,#samfunnslim, #Arnesen, #Skoghøy, #prestisje, https://t.co/XxzVcW2B6K

Karin Andersen
2019-11-22 15:38:38

RT @gstorro: @TorgeirSoot @KnutJohannesen @SV_Karin Vår #velferd, som dagpenger, bostøtte, sykelønn, AAP, uførhet etc, skal bygge på #tillit og er vårt adelsmerke i Norge. Så der er vi nok meget uenig

Anniken Huitfeldt
2019-03-01 15:26:42

Ta is og legg pengene her. Dette er Norge på sitt aller beste. Pengene ligger åpnet på Røros lufthavn.🍦 #tillit

Karin Andersen
2018-09-18 14:45:32

RT @gstorro: Etter at Arbeid- og sosialdepartementet påla Mandal kommune å avslutte ett vellykket prosjekt basert på tillit økte sykefraværet dramatisk #Arbeid #Helse #tillit /1 https://t.co/Ua6UZFCNe4

Laster...
Laster...