Person / Aktør:
Jenny Klinge
Jenny Klinge
Parti: AP

Innlegg:
❗️Når eg har vært i Stortingssalen og votert (avgitt stemme) og skal tilbake til kontoret mitt, stoppar eg opp og ser på dette bilde. \nDet bilde er for meg eit bilde på vårt samfunn, me er ulike - men me utgjere eit fellesskap. Eit fellesskap kor du og eg betyr noko, me har alle vår plass, sjølv om me er ulike.\n❗️Seint i går kveld ( 22.47) vedtok me neste års statsbudsjett, eg håpa det blir eit budsjett som gjere ein forskjell. Eit budsjett som sikrar gode fellesskaps løysningar, som gir trygghet, at politkk virker og at det betyr noko kven som styrer landet❤️💚❤️\n❗️I slutten av veka skal to viktige stortingsmeldinger vedtas, ✅Opptrappingsplan psykisk helse, som handlar om å bygga opp gode lavterskeltilbud i kommunane våre. Me må ta lika godt vare på vår psykiske helse som den fysiske helsa❤️\n✅Så for meg det viktigaste, nemlig eldrereforma Fellesskap og meistring, Bu trygt heime. Eldreomsorg ligg mitt hjarta nærast, derfor er eg glad me no gir kommunane våre eit godt verktøy til å skapa ei god eldreomsorg. Det vitkgste her er #trygghet #tillit #tilsette - trygghet for at hjelpa er der, tillit til tenesta og tilsette med god kompetanse.\nHa ein fin dag😊

Emneknagger:

Postet:
2023-12-05 09:35:42

Delt innhold:
❗️Når eg har vært i Stortingssalen og votert (avgitt stemme) og skal tilbake til kontoret mitt, stoppar eg opp og ser på dette bilde. \nDet bilde er for meg eit bilde på vårt samfunn, me er ulike - men me utgjere eit fellesskap. Eit fellesskap kor du og eg betyr noko, me har alle vår plass, sjølv om me er ulike.\n❗️Seint i går kveld ( 22.47) vedtok me neste års statsbudsjett, eg håpa det blir eit budsjett som gjere ein forskjell. Eit budsjett som sikrar gode fellesskaps løysningar, som gir trygghet, at politkk virker og at det betyr noko kven som styrer landet❤️💚❤️\n❗️I slutten av veka skal to viktige stortingsmeldinger vedtas, ✅Opptrappingsplan psykisk helse, som handlar om å bygga opp gode lavterskeltilbud i kommunane våre. Me må ta lika godt vare på vår psykiske helse som den fysiske helsa❤️\n✅Så for meg det viktigaste, nemlig eldrereforma Fellesskap og meistring, Bu trygt heime. Eldreomsorg ligg mitt hjarta nærast, derfor er eg glad me no gir kommunane våre eit godt verktøy til å skapa ei god eldreomsorg. Det vitkgste her er #trygghet #tillit #tilsette - trygghet for at hjelpa er der, tillit til tenesta og tilsette med god kompetanse.\nHa ein fin dag😊