Beta
Søket ga 65 treff.

Vil du jobbe i et departement, tett på politiske prosesser og utforming av regjeringens politikk? Vi søker førstekonsulent - samordning for politisk ledelse. https://bit.ly/42AbqOL #ledigstilling #nyjobb

Kommunal- og moddep
2023-04-04 10:12:08

Vi søker sekretariatsleder til avkommersialiseringsutvalget. Kan dette være noe for deg? Les mer og søk her: https://t.co/eryjG2Ey71 #rekruttering #nyjobb #ledigstilling https://t.co/Jb3sLYSTiJ

Kommunal- og moddep
2023-03-22 10:19:28

Ønskjer du å jobba med utforming av norsk bustadpolitikk? Bustad- og bygningsavdelinga har ei ledig stilling som førstekonsulent med søknadsfrist 10.april. Les meir og søk her:\nhttps://t.co/OSGdnYNy4i #rekruttering #nyjobb #ledigstilling https://t.co/v2qg4IHVx5

Kommunal- og moddep
2023-03-13 09:12:26

Har du interesse for velferdspolitikk og kommuneøkonomi? Kommunalavdelingen har en ledig stilling som rådgiver. I denne stillingen vil du blant annet jobbe med inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. https://t.co/pAENrBP3D5 #ledigstilling #nyjobb #rekruttering https://t.co/d5Qb6MWkTb

Kommunal- og moddep
2023-03-07 10:34:21

Vi søkjer etter deg som vil vere med og utvikle politikken for regionar og distrikt. Ledig stilling som avdelingsdirektør. https://t.co/EFcQ9QJbXQ #nyjobb #ledigstilling #rekruttering

Vi har nå en rekke ledige stillinger. Blant annet søker vi jurister og kommunikasjonsrådgiver. Kunne du tenke deg å jobbe i et stort og spennende departement? #nyjobb Foto: Ian Dooley/Unsplash

Kommunal- og moddep
2022-11-14 10:08:44

Vil du jobbe med arealpolitikk hos den øvste planstyresmakta i landa? Ønskjer du å fremje ei berekraftig utvikling og leggje til rette for det grøne skiftet? Les meir og søk her: https://t.co/1abiSQeNNX\n#ledigstilling #nyjobb #rekruttering https://t.co/XtXsvsEGIS

Kommunal- og moddep
2022-08-23 12:13:18

Har du lyst til å jobbe med viktige samfunnsoppgåver hjå landets øvste planmyndigheit? Vi søker nå rådgivar/seniorrådgivar til Planavdelinga. https://t.co/vQ3JKXLvg6 #nyjobb #rekruttering #stillingledig\nFoto: Unsplash https://t.co/LPbqQDXvaR

Kommunal- og moddep
2022-06-03 13:02:31

Vil du jobba i eit av dei største departementa - tett på politiske prosessar og utforming av politikken til regjeringa? Seksjon for trygging og samordning søkar førstekonsulent/rådgivar. https://t.co/sHNcR2nxmM #ledigstilling #nyjobb #rekruttering

Kommunal- og moddep
2022-05-12 12:31:54

Er du interessert i forvaltningspolitikk og personvern? Vi søker jurist til arbeid med statsføretakslova, klart lovspråk og personvern. Er dette noko for deg? https://t.co/hs5L9jZ8EQ #rekruttering #ledigstilling #nyjobb https://t.co/gjur6ho2Nl

Kommunal- og moddep
2022-04-27 09:30:59

Vi søker no ny departementsråd. Departementsråden leier og samordnar det administrative og faglege arbeidet på vegne av statsråden. Søknadsfrist er 30. mai 2022. https://t.co/MtEq4VHOiw #nyjobb #rekruttering #ledigstilling

Kommunal- og moddep
2022-04-20 09:48:37

Embetet som statsforvaltar i Vestland er ledig frå 1. juni 2022, med tiltreding etter avtale. Som statsforvaltar leier du ei forvaltningseining med omfattande oppgåver og rundt 300 tilsette. https://t.co/XCH73fr56W #nyjobb #rekruttering #ledigstilling https://t.co/j2R42NXLZA

Kommunal- og moddep
2022-03-17 09:22:44

Vil du bidra til å utvikle og iverksette regjeringens bolig- og bygningspolitikk? Vi søker ny ekspedisjonssjef til Bolig- og bygningsavdelingen. Søknadsfrist: 29. mars 2022. #rekruttering #nyjobb #ledigstilling\n\nhttps://t.co/677y5aRyPx

Kommunal- og moddep
2022-03-07 08:30:48

No kan du få sjansen til å jobbe i ei sentralt plassert stilling med spennande oppgåver, der du kjem tett på politiske prosessar og avgjerder. Økonomiseksjonen søkjer førstekonsulent. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash https://t.co/QZEsQFYGzW #nyjobb #rekruttering #ledigstilling https://t.co/6Px2prsmUB

Kommunal- og moddep
2022-02-23 12:44:24

Vil du leia den sentrale krisehandteringssenteren til regjeringa? Vi søker ein utviklingsorientert, tydeleg og strategisk leiar med brei erfaring frå komplekse organisasjonar. https://t.co/Pay3XqmaqU #nyjobb #rekruttering #ledigstilling

Kommunal- og moddep
2022-02-11 10:24:21

Vi søker direktør til @digdir_no med ønsket tiltredelse 1. mai 2022. Dette er ei spennande leiarstilling med ei sentral rolle i gjennomføring av IKT-politikken til regjeringa og digitalisering i offentleg sektor. https://t.co/dqY1fBWbRL #nyjobb #rekruttering #ledigstilling

Kommunal- og moddep
2022-02-10 09:30:18

Kommunal- og distriktsdepartementet skal tilsetja ny direktør for Datatilsynet. Vi søker ein strategisk, synleg og samlande direktør med relevant leiarerfaring. #rekruttering #nyjobb #ledigstilling https://t.co/NGe6sJS8jb https://t.co/4eEd5UoPVo

Kommunal- og moddep
2022-02-02 10:34:53

Vil du jobba i ei spennande leiarstilling med ei sentral rolle i gjennomføringa av politikken til regjeringa for kommunesektoren? Vi søker no ny avdelingsdirektør i Kommunalavdelingen. https://t.co/rN77E0KliW #rekruttering #nyjobb #ledigstilling

Kommunal- og moddep
2021-12-14 13:41:33

Vi søker deg med stor interesse for styring og god leiing, og som ønsker å utvikla styringa av statsforvalterne! Søk på stillinga som avdelingsdirektør i Statsforvaltningsavdelingen her: https://t.co/tVOzF9hR4c #nyjobb #rekruttering https://t.co/bJQ5pARujH

Kommunal- og moddep
2021-11-30 11:28:50

Vi har no ei rekke spennande stillingar kunngjort. Mellom anna to avdelingsdirektør-stillingar og ei stilling som ekspedisjonssjef. Vi kan tilby spennande arbeidsoppgåver i grenseland mellom politikk og administrasjon. https://t.co/dVg7dq27gY #nyjobb #rekruttering https://t.co/GAEHIPoEJU

Laster...
Laster...