Person / Aktør:
Kommunal- og moddep
Kommunal- og moddep

Innlegg:
Vil du jobbe med arealpolitikk hos den øvste planstyresmakta i landa? Ønskjer du å fremje ei berekraftig utvikling og leggje til rette for det grøne skiftet? Les meir og søk her: https://t.co/1abiSQeNNX\n#ledigstilling #nyjobb #rekruttering https://t.co/XtXsvsEGIS

Emneknagger:

Postet:
2022-11-14 10:08:44

Delt innhold:
Vil du jobbe med arealpolitikk hos den øvste planstyresmakta i landet?
Om stillinga Planavdelinga i Kommunal- og distriktsdepartementet har no 1-2 ledige faste stillingar som rådgivar/seniorrådgivar innanfor eit område med stor samfunnsaktualitet. Dette er stillinga for deg som ønskjer å påverke korleis vi gjennom god arealplanlegging kan fremje lokal og regional utvikling i heile landet samtidig som vi tek omsyn til andre viktige miljø- og samfunnsinteresser.  Ho...