Beta
Søket ga 7 treff.
Rødt
2021-12-15 19:44:57

Det kan ikke være sånn at vi strør penger utover de rike år de de trenger penger, mens vi ikke klarer å stille opp for vanlige arbeidsfolk når de havner i en knipe. Nå har tida kommet for å stille opp for utelivet, kultur-Norge og reiselivsbransjen! #kortoppsummert #koronakrisa #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-11-10 17:09:21

NY KRISEPAKKE: Denne krisepakka er den svakeste så langt. Regjeringa sender regninga til arbeidsfolk, men heldigvis kan Stortinget rette opp unnlatelsessyndene raskt. 👉 Les mer på rødt.no #krisepakke #koronakrisa #krisepolitikk #krisepakketilarbeidsfolk

Rødt
2020-11-08 10:07:54

Rødt stiller forslag til hastebehandling på Stortinget om at regjeringa umiddelbart legger fram en krisepakke, slik at vi kan sikre inntekt for arbeidsfolk. Les mer på rødt.no 👈 #fordifellesskapfungerer #krisepakke #koronakrisa

Rødt
2020-11-01 10:02:07

Fra og med 1. november kastes tusenvis av langtidsledige ut av dagpengeordninga og må klare seg med sosialhjelp når regjeringa fjerner muligheten til forlengelse for de som går ut makstida på dagpenger. I tillegg reverserer regjeringa flere av tiltakene som ble innført som følge av koronakrisa. 👎 De som har tjent minst mister tilgang til dagpenger, når minstekravet dobles fra om lag 75.000 kroner opp til 150.000 kroner. 👎 Kravet til inntektsbortfall økes fra 40 % til 50 % for at du skal ha rett til dagpenger. Rødt vil fortsette å kjempe for de arbeidsløse og permittertes rettigheter, og jobber...

Rødt
2020-10-31 09:16:45

Visste du at med regjeringas dagpengekutt vil en permittert heltidsansatt med gjennomsnittlønn fra hotellbransjen tape 4100 kroner i måneden fra nyttår? Dette er bare et eksempel på hvordan mange vil få trangere kår framover som følge av regjeringas innstramminger. #forskjellsnorge #dagpenger #koronakrisa

Rødt
2020-10-24 09:50:14

👥 Solberg-regjeringas mangel på krisepolitikk gjør at de som har vært arbeidsledige lengst nå begynner å falle ut av dagpengeordninga. Mange vil gå jula i møte uten penger på konto. Det å frata folk retten til dagpenger i en krisetid med rekordhøy arbeidsledighet er ikke bare hjerterått. Det vil også forsterke krisa i økonomien. #forskjellsnorge #koronakrisa

Rødt
2020-09-28 17:58:41

Rødt vil styrke norsk beredskap og selvberging for å ruste Norge bedre for kriser. Les mer om våre forslag i koronaprogrammet du finner på rødt.no #fordifellesskapfungerer #koronakrisa

Laster...
Laster...