Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
👥 Solberg-regjeringas mangel på krisepolitikk gjør at de som har vært arbeidsledige lengst nå begynner å falle ut av dagpengeordninga. Mange vil gå jula i møte uten penger på konto. Det å frata folk retten til dagpenger i en krisetid med rekordhøy arbeidsledighet er ikke bare hjerterått. Det vil også forsterke krisa i økonomien. #forskjellsnorge #koronakrisa

Emneknagger:

Postet:
2020-10-24 09:50:14