Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Fra og med 1. november kastes tusenvis av langtidsledige ut av dagpengeordninga og må klare seg med sosialhjelp når regjeringa fjerner muligheten til forlengelse for de som går ut makstida på dagpenger. I tillegg reverserer regjeringa flere av tiltakene som ble innført som følge av koronakrisa. 👎 De som har tjent minst mister tilgang til dagpenger, når minstekravet dobles fra om lag 75.000 kroner opp til 150.000 kroner. 👎 Kravet til inntektsbortfall økes fra 40 % til 50 % for at du skal ha rett til dagpenger. Rødt vil fortsette å kjempe for de arbeidsløse og permittertes rettigheter, og jobber for å beholde kriseordningene så lenge krisa varer. Enig? #forskjellsnorge #dagpenger #koronakrisa

Emneknagger:

Postet:
2020-11-01 10:02:07