Beta
Søket ga 29 treff.
Roy Steffensen
2022-01-11 09:57:36

RT @regjering1: Stas! Fikk akkurat en sms fra Knut Brundtland at det er ok at vi gjør noen flere tiltak for å redusere strømregning. #handlekraft

Roy Steffensen
2022-01-10 23:33:51

RT @regjering1: Et samlet regjeringskollegium lover å ta dette opp med Knut Brundtland i neste middag. #handlekraft https://t.co/zZQMBlNIRE

Flott levert, Siv! Når regelverket står i veien for at mennesker kan gjøre gode gjerninger, så endrer vi regelverket. #Handlekraft

Rødt
2019-09-05 17:01:30

Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til ansvar. For eksempel i søppelskandalen i Oslo (hvor Veireno mistet kontrakten) og da vi stilte mistillitsforslaget som felte Sylvi Listhaug som minister.🗳️ #fordifellesskapfungerer #stempåenutfordrer #valg #valg19 #lokalvalg #handlekraft

Ingvild Kjerkol
2019-03-14 10:53:15

RT @KristinOmom: Alvorlig syke har en lovfestet rett til én kontaktlege. Likevel er det mange som ikke får det. Det kan bli fatalt, og er uforsvarlig, utrygt og uakseptabelt. Kan noen gjøre noe?! #handlekraft @BentHHoyre @KToppe @ingvildkjerkol https://t.co/SHPhyd9vF7

Ketil Solvik-Olsen
2018-10-19 21:28:45

Visste du at fengselskøene er tilnærmet eliminert. I 2013 stod over 1200 personer i soningskø. Nå er tallet redusert til 99 personer. Fordi vi har skaffet flere soningsplasser, sendt kriminelle utlendinger ut av landet, styrket politiet. Det liker jeg! (PS: antall henlagte saker i 2017 ble redusert, ikke økt) #handlekraft

Ketil Solvik-Olsen
2018-09-27 18:52:54

Enda en ny vei åpnet. Snakket om lenge. Vedtatt og bygget under FrP! Og med FrP økte den statlige finansieringen. Bra for bilistene, bra for landet #handlekraft 👍🇳🇴

I opposisjon foreslo Fremskrittspartiet et eget utbyggingsselskap for vei, men sto alene hver gang og ble nedstemt. I regjering får vi gjennomslag, og Nye Veier AS er nå i gang med å innhente anbud på nok et veiprosjekt. Denne strekningen mente de rødgrønne først skulle bygges tidligst i 2032, mens vi med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satser på ferdigstillelse i 2025/2026! #handlekraft #vibyggerlandet

Er med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på pressetreff i Egersund om trasévalg på ny motorvei. Regjeringen har vedtatt at 4-felts motorvei med 110 km/t mellom Kristiansand og Stavanger skal bygges på indre trasé. Forrige regjering la opp til 2/3-feltsveg og 90 km/t, og de hadde ikke satt av en krone til bygging mellom Lyngdal og Ålgård før 2024. Vår ambisjon er at 4-felt 110 km/t skal være ferdig 2027! #handlekraft

Martin Henriksen
2018-06-27 22:05:58

@atlesimonsen Fint at dette endelig kommer. Ble vedtatt våren 2013 i yrkesfagsmeldinga, skal nå altså komme først i 2021. #handlekraft.

Fremskrittspartiet
2017-09-30 09:16:52

Helsekøene er redusert med FrP i regjering, og nå skal de videre ned. Det er fordi vi prioriterer helse. Bra? #fremskrittspartiet #frp #trygghet #frihet #handlekraft #helse

Fremskrittspartiet
2017-09-25 08:37:38

Vi sier ja til en streng innvandringspolitikk. Enig? #frp #fremskrittspartiet #trygghet #frihet #handlekraft

Fremskrittspartiet
2017-09-10 21:33:26

Vi vil ha lavere bilavgifter. Avgiftene er redusert med 1,5 milliarder. Blant annet er årsavgiften satt ned med 380 kr. Vil du at avgiftene skal videre ned? Stem FrP 👍 #handlekraft #trygghet #frihet #fremskrittspartiet #frp

Fremskrittspartiet
2017-09-10 18:57:00

Innvandringspolitikken er historisk streng med FrP i regjering. Vi vil fortsette å sende kriminelle innvandrere ut av Norge, stille strengere krav for å bli norsk statsborger og forby nikab og burka. Enig? Stem FrP 👍 #fremskrittspartiet #frp #frihet #handlekraft #trygghet

Fremskrittspartiet
2017-09-10 17:05:00

Nå har Siv Jensen stemt 👍 Stem FrP du også for bedre veier, god eldreomsorg, lavere skatt og streng innvandringspolitikk. Når skal du stemme? 😀 #frp #fremskrittspartiet #frihet #trygghet #handlekraft

Fremskrittspartiet
2017-09-10 16:17:59

Nå har @sivjensen stemt 👍 Stem FrP du også for bedre veier, god eldreomsorg, lavere skatt og streng innvandringspolitikk. Når skal du stemme? 😀#frp #fremskrittspartiet #trygghet #frihet #handlekraft

Fremskrittspartiet
2017-09-10 11:23:48

Vi vil fjerne eiendomsskatten, ha en varm eldreomsorg, bygge bedre veier og ha en streng innvandringspolitikk. Enig? Stem FrP 👍#frp #fremskrittspartiet #trygghet #frihet #handlekraft #valg2017

Fremskrittspartiet
2017-09-09 12:27:50

Helsekøene er redusert med FrP i regjering 👍 Nå skal vi kutte enda mer. Stem FrP hvis du også vil prioritere helse 😀#fremskrittspartiet #frp #handlekraft #trygghet

Fremskrittspartiet
2017-09-08 20:34:11

@sivjensen på treningstur før partilederdebatt på NRK 21.25. Streng innvandringspolitikk, verdig eldreomsorg, mer vei og bort med eiendomsskatten vil stå i fokus. Valget vil bli jevnt - din stemme kan avgjøre! Bli med. Stem FrP! 😀 #nrkvalg #frp #fremskrittspartiet #trygghet #frihet #handlekraft

Fremskrittspartiet
2017-09-08 07:38:59

Vil du at vi skal fortsette å bygge bedre og tryggere veier, må du stemme FrP 👍 #trygghet #handlekraft #frp #fremskrittspartiet

Laster...
Laster...