Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Visste du at fengselskøene er tilnærmet eliminert. I 2013 stod over 1200 personer i soningskø. Nå er tallet redusert til 99 personer. Fordi vi har skaffet flere soningsplasser, sendt kriminelle utlendinger ut av landet, styrket politiet. Det liker jeg! (PS: antall henlagte saker i 2017 ble redusert, ikke økt) #handlekraft

Emneknagger:

Postet:
2018-10-19 21:28:45