Beta
Søket ga 1 treff.
Liv Signe Navarsete
2018-06-28 13:36:39

Nettstaden Aldrimer.no skriv i dag at Forsvarsdepartementet sjølv vurderer å styre arbeidet med FMR. Gjennom ein slik modell vil det fagmilitære rådet Forsvarssjefen legg fram vere godkjent av departementet på førehand. Forsvarssjefen vert i så fall avskilta som sjølvstendig etatsjef og redusert til rådgjevar for Forsvarsministeren. Sjølv om Forsvarssjefen skulle akseptere ei slik redusert rolle vil det gjere arbeidet til Stortinget mykje vanskelegare i og med at det vert uråd å skilje dei faglege råda frå dei politiske prioriteringane. Eg sender i dag skriftleg spørsmål til forsvarsministeren og ber om svar på om Forsvarssjefen får høve til å leggje fram...

Laster...
Laster...