Beta
Søket ga 9 treff.
Rødt
2020-11-18 21:01:29

I dagens episode presenterer Marie Sneve Martinussen Rødts alternative statsbudsjett på under tre minutter. 🔥 Denne bør du ikke gå glipp av! Del gjerne så flere får den med seg. #tidfortall #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2020-11-16 11:51:53

Rødts alternative statsbudsjett har som mål å redusere forskjellene mellom fattig og rik. Et konkret tiltak for utjevning er å øke sosialstønaden med 25%. Hva syns du om forslaget? #forskjellsnorge #fordifellesskapfungerer #fordidetermulig

Rødt
2020-11-15 18:03:59

⚙️ Å bekjempe massearbeidsløshet er en hovedoppgave både under og etter koronakrisa. Derfor går Rødt i vårt alternative statsbudsjett inn for 5300 flere tiltaksplasser for arbeidsledige og for personer som trenger varig tilrettelagt arbeid. #arbeidsliv #arbeidsløshet #arbeidslivspolitikk #fordidetermulig

Rødt
2020-11-15 10:02:58

👩‍🎓 Regjeringa har endra vilkårene for studielån, slik at deler av studiestøtta som blir gitt som stipend bare gjelder når graden blir fullført. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for studenter som bytter utdanningsløp eller må avslutte utdanningen. I vårt alternative statsbudsjett går vi inn for å reversere dette kuttet. #studiestøtte #studentpolitikk #fordidetermulig

Rødt
2020-11-14 19:02:15

👴👵 Rødts alternative statsbudsjett har som mål å få forskjellene ned. Et av tiltakene vi går inn for er å øke minstepensjonene med 5 000 kroner i året og skjerme alle pensjoner fra levealdersjustering. #fordifellesskapfungerer #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2020-11-14 10:00:00

I går la vi fram vårt alternative statsbudsjett for 2021. Du kan lese mer og laste ned hele budsjettet på https://t.co/Pf708Larso #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2020-11-13 17:20:25

Er det én ting koronakrisa har vist oss, så er det at ordningene for inntektssikring var for dårlige allerede før krisa inntraff. Derfor jobber vi nå for et sterkere sikkerhetsnett for alle. 💪 #fordifellesskapfungerer #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2019-11-30 20:31:13

Sveip til høyre! Og les mer på rødt.no/budsjett2020 🔥 #statsbudsjettet #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Rødt
2018-11-19 13:46:22

Nestleder @marie_sneve har ledet arbeidet med Rødts alternative statsbudsjett. Les mer på rødt.no/determulig 👈 #statsbudsjettet #statsbudsjett #statsbudsjettet2019 #fordidetermulig #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...