Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
👴👵 Rødts alternative statsbudsjett har som mål å få forskjellene ned. Et av tiltakene vi går inn for er å øke minstepensjonene med 5 000 kroner i året og skjerme alle pensjoner fra levealdersjustering. #fordifellesskapfungerer #alternativtstatsbudsjett #fordidetermulig

Emneknagger:

Postet:
2020-11-14 19:02:15