Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
👩‍🎓 Regjeringa har endra vilkårene for studielån, slik at deler av studiestøtta som blir gitt som stipend bare gjelder når graden blir fullført. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for studenter som bytter utdanningsløp eller må avslutte utdanningen. I vårt alternative statsbudsjett går vi inn for å reversere dette kuttet. #studiestøtte #studentpolitikk #fordidetermulig

Emneknagger:

Postet:
2020-11-15 10:02:58