Beta
Søket ga 1 treff.

Torsdag 10 mars hadde vi debatt i Stortinget om Dok 8 40S (2022- 2023) Om ein ny skogpolitikk 🌲🌱🪵🍃\n\nEg skulle helst sett nokre av SV sine forslag kunne fått fleirtal, forslag med krav om : \n- næringsuavhengige miljøregistreringer i skog\n- stans i flatehogst av gamle naturskoger inntil målet om 10% vern er nådd. \n- ei ordning der hogst må søkjast om og godkjennast før hogging, så ikkje verdfulle og sårbare artar og livsmiljø i skogen går tapt for alltid. \n\nMen det var ikkje heilt fånyttes å løfte saka i og med dette mindretallsforslaget frå H, V og MDG som SV...

Laster...
Laster...