Beta
Søket ga 3 treff.
Espen Barth Eide
2023-09-04 20:59:39

Takk til #ProTromsø for et svært godt innspillsmøte om havpolitikk på @framsenteret, sammen med @polarinstituttet, @havforskningen, @uitnorgesarktiske og en rekke fag-, organisasjons- og næringsaktører i Nord-Norge. Innspillene skal brukes i arbeidet med vår kommende store Havmelding (Forvaltningsplanen for norske havområder), næringsplaner for havet, ny #havmiljølov og oppfølgingen av Naturavtalen fra Montreal, som gjelder natur til havs like mye som på land. Hovedbudskapet i dag var at vi trenger en kunnskapsbasert økosystem-tilnærming til arealbruk, god sameksistens mellom nye og eksisterende næringer og en langt større forståelse for at havmiljøet vårt er mer sårbart enn vi har trodd. \n\nEn ekstra bonus var...

Espen Barth Eide
2023-03-05 08:22:22

@haraldsakarias Det er planen, ja! #havmiljølov

Espen Barth Eide
2023-02-07 12:48:26

@SindreLangaas Definitivt! Marin natur skal med. Parallelt med meldingen arbeider vi med å lage en #Havmiljølov (for havet utenfor 12 nautiske mil, da det innenfor er dekket av Naturmangfoldloven), samt ny forvaltningsplan som skal legges fram i 2024. De tre prosessene skal sees i sammenheng.

Laster...
Laster...