Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
@SindreLangaas Definitivt! Marin natur skal med. Parallelt med meldingen arbeider vi med å lage en #Havmiljølov (for havet utenfor 12 nautiske mil, da det innenfor er dekket av Naturmangfoldloven), samt ny forvaltningsplan som skal legges fram i 2024. De tre prosessene skal sees i sammenheng.

Emneknagger:

Postet:
2023-02-07 12:48:26