Beta
Søket ga 556 treff.
Espen Barth Eide
2023-12-04 16:51:54

With Vice President of the @europeancommission, @maros.sefcovic, at the Health Day Ministerial at #cop28. 🇪🇺&🇳🇴 agree with 🇺🇳 that the climate crisis also is our #1 global health challenge, and that this must inform our work both on mitigation and adaptation. We will also work to strengthen 🇪🇺🇳🇴 cooperation on health preparedness. \n\nMaroš and I are also delighted that after long negotiations, and working closely with 🇱🇮&🇮🇸, we have reached agreement on the next 7-year period of the EEA Grants, the Norway Grants as well as on liberalized market access on fish and seafood products to the EU. \n\nUpwards and...

Espen Barth Eide
2023-12-01 17:14:53

Ready for #cop28 in Dubai with two good friends: Climate- and Environment Minister of the UAE @mariammalmheiri and her Norwegian colleague (and my successor in that role) @bjellanderiksen 🇦🇪🇳🇴🇺🇳. \n\n@cop28uaeofficial has got off to a good start with a key decision and several pledges to the new Loss & Damage Fund already on day 1. \n\nLet’s ensure we also deliver on the themes of mitigation and adaptation. This could be a truly transformative climate conference.

Espen Barth Eide
2023-11-25 23:57:34

I dag er det femti dager siden Hamas’ grusomme terrorangrep mot Israel den 7. oktober. Sammen med blant annet den kloke og erfarne sjefsrabineren, politikeren og fredsaktivisten Michael Melchior deltok jeg i en verdig, stillfaren og fin minneseremoni i Oslo Rådhus. \n\nMange medlemmer av det mosaiske trossamfunnet hadde møtt opp. Mange av dem føler seg ekstra utsatte nå. \n\nDet er usedvanlig viktig at vi i Norge tar godt vare på våre jøder i den dramatiske situasjonen vi nå er i, slik vi også skal ta vare på alle andre som er særlig preget av dramaet i Midtøsten. Det må vi...

Espen Barth Eide
2023-11-19 15:56:48

Politisk ledelse i UD (Utenriksmin.) samlet på ett brett! \n\nHer med mine svært dyktige medarbeidere (f.v.) statssekretær @eivindvp, politisk rådgiver @millaodegaard, statssekretær @maria.varteressian og statssekretær @kravik79. 💪🏼\n\nSammen er vi klare til dyst i arbeidet med å fremme norske interesser og verdier, globale fellesgoder og en bedre organisert verden! 🌍🇳🇴🇺🇳

Espen Barth Eide
2023-11-01 09:42:55

Vellykket formøte («Pre-COP») til COP28 i Abu Dhabi mandag og tirsdag. Sammen med de andre ministrene som har ansvar for å lede ministerkonsultasjoner langs toppmøtets hovedspor, legges nå de siste forberedelsene for selve klimatoppmøtet, som begynner om under en måned i Dubai. Det var gledelig å se at i en mer og mer polarisert verden, og i en region sterkt preget av konflikt, fortsetter alle medlemslandene i FN konstruktive samtaler om verdens aller største kollektive utfordring, klima- og naturkrisen. Min makker i arbeidet på feltet «utslippsreduksjoner» er dyktige Grace Fu fra Singapore. Her med noen av de andre forhandlingslederne. I...

Espen Barth Eide
2023-10-13 17:18:17

Inspirerende og lærerikt møte med @idrettsforbundet i dag om idrettens rolle og utfordringer i klima- og miljøsammenheng.

Espen Barth Eide
2023-10-08 16:07:00

Løp #rosasløyfeløpet i Oslo i dag i strålende høstvær! 🎀☀️🍁 Løpet arrangeres av @kreftforeningen til inntekt for forskning på brystkreft.

Espen Barth Eide
2023-09-28 19:49:49

Velkommen til Gabriel Qvigstad Trampe som ny politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet! Sammen med statssekretærene @kjersti1984 og @sensasjoner ser jeg fram til nært og godt samarbeid. @gqvigstad er sivilingeniør. Han har bakgrunn som gründer, og har jobbet i skjæringsfeltet mellom næringsliv, myndigheter og akademia, blant annet på @ntnu i Trondheim. Han har lang fartstid i politikk og organisasjonsliv, og har bl.a. ledet @samfundet i Trondheim. Vi gleder oss! 🌹🍀

Espen Barth Eide
2023-09-25 23:17:47

FNs Generalforsamling, som i år møtes for 78. gang, er fortsatt verdens viktigste møteplass. På og rundt generalforsamlingen møtes alle de 193 medlemslandene i FN, andre internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn, akademia, media og stadig flere fra næringslivet. Generalforsamlingen innledes med høynivåuka, der statene stiller på regjeringsnivå. Her noen inntrykk fra årets samling. \n\nFN er etter mitt syn bare enda viktigere i en tid preget av krig, geopolitiske spenninger, klima- og naturkrise, og store utfordringer innen både matsikkerhet og helse. Faktisk er det på miljø-, natur- og klimapolitikkens område det er mest framgang i det multilaterale diplomatiet om dagen, og det er...

Espen Barth Eide
2023-09-25 22:13:39
Espen Barth Eide's cover photo
Espen Barth Eide
2023-09-23 09:24:14

NewYork ❤️🗽

Espen Barth Eide
2023-09-19 14:05:44

Klare for Generalforsamling! 🇺🇳🇳🇴

Espen Barth Eide
2023-09-17 09:19:11

Norges største naturrestaureringsprosjekt noen sinne er i mål! Den gamle Svea-gruva på Svalbard, som huste en hel liten gruveby, infrastruktur, maskiner, veier, jernbane og flyplass, er nå helt ryddet bort og tilbakeført til naturen. Bortsett fra et lite utvalg historiske kulturminner som vi har latt stå, er det tilnærmet umulig å se at her har det vært menneskelig aktivitet. Prosjektet viser at det går an å gi tilbake til naturen der vi har lånt av den. Nærings- og fiskeridepartementet sin statssekretær @annemaritb, Jistisdepatementets statssekretær John-Erik Vika, Sysselmester @larsfause, ledelsen i Store Norske (som eide Svea) og Riksantikvar @hannageiran deltok også...

Espen Barth Eide
2023-09-07 17:30:29

Flott å følge @alesundarbeiderparti sin dyktige ordførerkandidat @abemblem i dag på rundtur i vakre Ålesund - i ☀️!Anne Berit har et bankende hjerte for natur, miljø, plastrydding, friluftsliv, sikring av strandsonen for allmenheten, ren energi og grønt skifte. Ikke minst interessant å lære mer om hvilke grep som bør tas nå for å sikre at Ålesund fortsatt kan ha en trygg vannforsyning i framtida. Valget er om få dager, men beslutningene som blir tatt de neste fire årene, vil ha konsekvenser langt inn i framtida. \n\nFor en bra ordfører Ålesund kan få i Anne Berit! 🌹❤️💚💪🏼☀️

Espen Barth Eide
2023-09-06 18:49:57

Det er bare SÅ inspirerende å besøke flotte @uninmbu på Ås! Her er de svært gode på å jobbe kreativt og på tverrs av disipliner i arbeidet med å forstå og løse komplekse spørsmål, altså nettopp det vi trenger for å finne kunnskapsbaserte løsninger på både klima- og naturkrisen. \n\nHer med rektor Siri Fjellheim og gode kolleger. Jeg fikk en veldig imponerende gjennomgang av forskningsfronten, herunder spørsmål som hvordan redusere utslippene av lystgass ved gjødsling, biologisk nedbrytning av plast samt naturbasert avløpsrensing, for bare å nevne noe. \n\nDeretter fikk jeg hilse til «velkommen tilbake»-festen for studenter og ansatte. God stemning...

Espen Barth Eide
2023-09-06 12:44:43

I dag dro @ordforerhanne Tollerud i Moss og jeg ut til Kambo med elbåten til Moss Havn. Det passet jo ekstra godt i dag at elbåten heter Gretha! \n\nKambo Marina er Europas ledende anlegg for innsamling og opphugging av fritidsbåter, hvorav mange plukkes opp på Oslofjordens bunn. Opphuggingen støttes av @miljodirektoratet, innsamlingen av @handelensmiljofond. Slik reduserer vi mikroplast og annen forurensning i fjorden kraftig. Svært imponert over hva vi fikk se her!

Espen Barth Eide
2023-09-04 20:59:39

Takk til #ProTromsø for et svært godt innspillsmøte om havpolitikk på @framsenteret, sammen med @polarinstituttet, @havforskningen, @uitnorgesarktiske og en rekke fag-, organisasjons- og næringsaktører i Nord-Norge. Innspillene skal brukes i arbeidet med vår kommende store Havmelding (Forvaltningsplanen for norske havområder), næringsplaner for havet, ny #havmiljølov og oppfølgingen av Naturavtalen fra Montreal, som gjelder natur til havs like mye som på land. Hovedbudskapet i dag var at vi trenger en kunnskapsbasert økosystem-tilnærming til arealbruk, god sameksistens mellom nye og eksisterende næringer og en langt større forståelse for at havmiljøet vårt er mer sårbart enn vi har trodd. \n\nEn ekstra bonus var...

Espen Barth Eide
2023-09-04 17:26:15

Super dag i Tromsø med @ordforeritromso @wilhelmsengunnar! Flotte møter med næringsliv og fagmiljøene her om hvordan Tromsø kan bli en spydspiss i det grønne skiftet! 🌹 Også veldig gøy å besøke 10. klasse på Grønnåsen skole for en fin samtale om klima og natur.

Espen Barth Eide
2023-09-04 06:43:16

#Valgkamp 🌹🌹🌹🌹

Espen Barth Eide
2023-08-29 09:45:09

I kunnskapens høyborg i Trondheim! Takk til @ntnu v/ rektor Anne Borg og @ntnuoceans ved Siri Granum Carson for et flott faglig innspillsmøte til arbeidet med Forvaltningsplan for norske havområder, ny Havmiljølov og vårt internasjonale havarbeid. Havet rommer enorme muligheter, men er samtidig mye mer sårbart enn mange har trodd. Mye av kunnskapen om både utfordringer og løsninger finner vi her i Trondheims rike kompetansemiljø.\n(📸: NTNU og KLD)

Laster...
Laster...