Beta
Søket ga 214 treff.
Rødt
2020-07-11 10:02:23

Visste du at en tredjedel av elevene på yrkesfag ikke får lærlingplass, og dermed ikke får fullført den yrkesfaglige utdanningen sin? 🛠️ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-10 16:59:06

De har stått på, betalt skatt og bidratt til fellesskapet. Da fortjener de av oss som mister jobben fellesskapets støtte når man rammes av arbeidsledighet. Derfor vil Rødt gjeninnføre ferietillegget som Høyre og Frp kuttet i 2015. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-09 18:00:24

Fordi tennene også er en del av kroppen! 😬 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-24 08:04:47

Rødt ønsker at alle mennesker fritt skal kunne leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering. Frie liv for alle fordrer at vi utvider samfunnets normer for kjønn og seksualitet. 🏳️‍🌈 #pride2020 #transrettigheter #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-22 11:14:11

Til alle som mener det ikke finnes rasisme i Norge: Oslo politidistrikt mottok 278 anmeldelser som ble kodet som hatkriminalitet i 2019. Det er en økning på 17 prosent fra året før. ✊🏿 #norgeforblacklivesmatter #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-17 12:07:30

Juni er Pride-måned! Hvordan markerer du Pride i år? Fortell oss i kommentarfeltet! 🏳️‍🌈 #pride #pride2020 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-13 10:02:31

Verden over gjør folk opprør mot rasisme og politivold 🔥 Nå har vi en historisk sjanse til å ta verden i riktig retning. Men det krever at vi organiserer oss og står sammen. Det er en god dag for å melde seg inn i en antirasistisk organisasjon eller parti! ✊🏿 #norgeforblacklivesmatter #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-10 08:02:48

Rødts alternativ finner du i vårt #koronaprogram ✨ #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-09 08:04:09

Koronakrisa har nok en gang vist oss hvor viktig det er med en stor og stabil norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Rødt vil sette et statlig mål om 50 prosent selvforsyningsgrad av mat, uten bruk av kraftfôr. Vi foreslår 3,05 milliarder til å reetablere et statlig kornlager, kutte moms på norsk frukt og grønt og en tiltakspakke for norsk landbruk basert på norske ressurser. Enig? 🌾🌾 #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-06 17:02:57

En sterk førstelinje og lokalt selvstyre er en forutsetning for å håndtere en krise og å ta oss ut av den. Der står kommunene i front. Men kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset spredte seg. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Kommunene trenger også økonomisk handlingsrom til et skikkelig lønnsoppgjør for de som har taklet koronakrisa i førstelinje. Rødt foreslår 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ✨ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-05 08:02:44

På 11 år må vi minst halvere klimautslippene. Vi kan ikke vente. Men vi må også gjøre det på en måte som er sosialt rettferdig og bidrar til mindre forskjeller. Vi kan ikke føre en klimapolitikk der pisk og gulrot blir ujevnt fordelt. Det er urettferdig. Vi må sørge for at folk i distriktene, de som jobber i industrien og de med lav inntekt ikke betaler en urimelig stor del av regninga. Folk landet rundt er villig til å gi mye for klimaet hvis byrdene ved omstillingen rammer rettferdig og at de på toppen ikke bare kan betale seg unna...

Rødt
2020-06-04 15:06:07

Etter at Stoltenberg-regjeringa solgte Norsk Medisinaldepot i 2001, eies det i dag av det amerikanske helsekonsernet McKesson. Rødt foreslår å bruke 1,66 milliarder til til å sikre offentlig eierskap i medisinproduksjon, utredning av å gjenopprette et nasjonalt medisindepot, og anskaffelse av kritisk smittevernutstyr som strekker til 50 ukers lagerbeholdning for sykehusene, samt økte innkjøp av smittevernsutstyr i den kommunale helsetjenesten. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-04 08:06:24

Vi mener at også de på toppen må være med å betale for krisa. Men regjeringa har ikke stilt betingelser til eiere av bedrifter og eiendom for å få hente ut statlig krisehjelp. Dette må rettes opp i! Derfor bør vi innføre særskatt på overskudd for store kommersielle eiendomsutleiere, slik finansselskap allerede betaler. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-03 10:15:44

Visste du at over ni av ti nordmenn reiser én gang eller mindre med fly i året? ✈️✈️✈️ De vil ikke merke noe til vårt forslag om flyskatt, for der er avgiften 0 kr på første flytur per år, mens den øker jo mer man flyr. Vårt forslag vil altså ikke ramme folk flest, men derimot bidra til at de som reiser mye passer på å droppe de unødvendige flyturene som heller kan løses med et videomøte. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-05-26 08:00:24

Visste du at EUs jernbanepakke 4 vil gjøre det ulovlig å stanse privatiseringen av jernbanen? Enda en gang prøver EØS-avtalen å påtvinge oss høyrepolitikk. Heldigvis kan vi fortsatt si nei! 🚆 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-05-22 11:36:30

Gi en ❤️ hvis du er enig i at norsk jernbane skal styres fra Norge! 🚆#fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-29 09:11:21

1. mai handler om internasjonal solidaritet. Derfor krever vi at Norge hjelper barn og familier i Moria-leiren. ❤️evakuermoria.org ❤️ #1mai #1mai20 #1mai2020 #digital1mai #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-28 08:11:46

1. mai nærmer seg! Rødt krever krisepakker som sikrer arbeidsplasser og de som rammes av krisa, ikke utbytter for de velstående. Enig? ✊Les mer: https://roedt.no/krisepakker ✨#1mai #digital1mai #1mai20 #1mai2020 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-27 12:42:52

✨⭐ Bli med på digital 1. mai-markering! Les mer på rødt.no/1mai ⭐✨ #1mai #digital1mai #1mai20 #1mai2020 #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-21 19:04:29

Rødt foreslår 20 prosent lønnskutt i seks måneder for alle politikerne på Stortinget og i regjeringa. Hva syns du om forslaget? 🤔 #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...