Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Regjeringas krisepolitikk har skapt et A- og B-lag av arbeidsledige, der tidspunktet du ble ledig avgjør hvor mye dagpenger du får. Rødt jobber for at alle ledige skal behandles likt. Enig? #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-08-28 18:57:57