Beta
Søket ga 366 treff.
Sosialistisk Venstreparti
2023-08-26 14:02:07

🪂 En liten fugl hvisket oss i øret: «SV er i vinden»\n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-25 15:39:07

🤝 Dersom du lurer på hvorfor du skal stemme i lokalvalget, så kan @andreasunneland servere en hel smørbrødliste! \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-25 13:40:00

🏠 Å bli boligeier i Norge blir bare vanskeligere og vanskeligere.\n\n💸 Prisene har økt mer enn lønningene til folk over alt for lang tid, og nå er det helt krise. Sykepleierindeksen er en statistikk som forteller hvordan en vanlig lønnsmottaker stiller på boligmarkedet, med utgangspunkt i en gjennomsnittlig sykepleiers lønn.\n\n⏰ Den viser at det haster med å finne løsninger i storbyene. I Oslo kunne en sykepleier kjøpe 13 av 100 boliger på markedet i 2013. På kun 10 år, har den andelen stupt til kun 1 av 100 i 2023. I Bergen, Trondheim og Stavanger er én av fire boliger...

🏠 Å bli boligeier i Norge blir bare vanskeligere og vanskeligere.\n\n💸 Prisene har økt mer enn lønningene til folk over alt for lang tid, og nå er det helt krise. Sykepleierindeksen er en statistikk som forteller hvordan en vanlig lønnsmottaker stiller på boligmarkedet, med utgangspunkt i en gjennomsnittlig sykepleiers lønn.\n\n⏰ Den viser at det haster med å finne løsninger i storbyene. I Oslo kunne en sykepleier kjøpe 13 av 100 boliger på markedet i 2013. På kun 10 år, har den andelen stupt til kun 1 av 100 i 2023. I Bergen, Trondheim og Stavanger er én av fire boliger...

❤️‍🩹 Vi må kunne tilby folk hjelp før det er for sent.\n\nPer nå innfrir ingen regioner i landet målet om ventetid i psykiatrien. Køene er for lange. Enkelte studier viser at å i kø for psykiatrisk behandling kan være verre for den syke enn å ikke få behandling i det hele tatt.\n\nVi trenger en større å sette av mer ressurser for en nasjonal, og lokal, styrkning av psykiatrien.\n\n📍 SV vil styrke de lokale tilbudene, med vekt på utbygging av lavterskeltilbud, psykiatrisk legevakt og skolehelsetjeneste. \n\n📍 Kommunal opptrappingsplan for psykisk helse må videreføres og øremerkes. \n\n❤️ Det betyr noe hvem som...

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-25 11:59:47

❤️‍🩹 Vi må kunne tilby folk hjelp før det er for sent.\n\nPer nå innfrir ingen regioner i landet målet om ventetid i psykiatrien. Køene er for lange. Enkelte studier viser at å stå i kø for psykiatrisk behandling kan være verre for den syke enn å ikke få behandling i det hele tatt.\n\nVi må sette av mer ressurser for en nasjonal, og lokal, styrkning av psykiatrien.\n\n📍 SV vil styrke de lokale tilbudene, med vekt på utbygging av lavterskeltilbud, psykiatrisk legevakt og skolehelsetjeneste. \n\n📍 Kommunal opptrappingsplan for psykisk helse må videreføres og øremerkes. \n\n❤️ Det betyr noe hvem som styrer. \n...

Jenny Klinge
2023-08-24 19:56:30

❤️‍🩹 1 av 5 studenter opplever alvorlige psykiske problemer.\n\n⏰ Per nå har ikke studenthelsetilbudet kapasitet til å møte utfordringen.\n\n❤️ SV ønsker å gå kraftig til verks for å styrke studentenes psykiske helsevern. Vi vil også ha et økt tilbud om rusbehandling og psykisk helsevern, samt gjøre dette gratis for ungdom t.o.m. 25 år.\n\nDet har noe å si hvem som styrer. \n\n#StemSV

«Jeg har arbeidet aktivt for å få denne regjeringen valgt, med mange års innsats i tillegg til ikke ubetydelige beløp fra meg personlig».\n\n💰 Denne saken er et klassisk eksempel på at penger kjøper makt. \n\nSånn skal det ikke være i Norge.\n\n#StemSV

🚧 Bygg langt og trygt, ikke bredt og dyrt! Det er flere mil bruksvei i landet vårt som trenger å sikres. Det er dette som må prioriteres nå. #StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-24 11:07:44

🤔 Driver folk fortsatt med #throwbackthursday?\n\nIkke vet vi. SoMe-sfæren er i konstant endring! \n\n✊ Men noen ting endrer seg aldri. Kvinnekamp er fortsatt klassekamp, klassekamp er fortsatt kvinnekamp, og SV er fortsatt midt i den kampen med guarden hevet. \n\n🖼️ Plakaten er fra lokalvalget i 1975, designet av Antonio Rey, og hentet ut fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.\n\n❤️ Nå er vi på vei inn i innspurten av en ny valgkamp, og SV er partiet for deg som vil ha et samfunn med sterke fellesskap, små forskjeller, og en offensiv plan for en rettferdig løsning på klimakrisen.\n\n#StemSV

🤔 Driver folk fortsatt med #throwbackthursday?\n\nIkke vet vi. SoMe-sfæren er i konstant endring! \n\n✊ Men noen ting endrer seg aldri. Kvinnekamp er fortsatt klassekamp, klassekamp er fortsatt kvinnekamp, og SV er fortsatt midt i den kampen med guarden hevet. \n\n🖼️ Plakaten er fra lokalvalget i 1975, designet av Antonio Rey, og hentet ut fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.\n\n❤️ Nå er vi på vei inn i innspurten av en ny valgkamp, og SV er partiet for deg som vil ha et samfunn med sterke fellesskap, små forskjeller, og en offensiv plan for en rettferdig løsning på klimakrisen.\n\n#StemSV

❤️‍🩹 1 av 5 studenter opplever alvorlige psykiske problemer.\n\n⏰ Per nå har ikke studenthelsetilbudet kapasitet til å møte utfordringen.\n\n❤️ SV ønsker å gå kraftig til verks for å styrke studentenes psykiske helsevern. Vi vil også ha et økt tilbud om rusbehandling og psykisk helsevern, samt gjøre dette gratis for ungdom t.o.m. 25 år.\n\nDet har noe å si hvem som styrer. \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-23 14:17:08

❤️‍🩹 1 av 5 studenter opplever alvorlige psykiske problemer.\n\n⏰ Per nå har ikke studenthelsetilbudet kapasitet til å møte utfordringen.\n\n❤️ SV ønsker å gå kraftig til verks for å styrke studentenes psykiske helsevern. Vi vil også ha et økt tilbud om rusbehandling og psykisk helsevern, samt gjøre dette gratis for ungdom t.o.m. 25 år.\n\nDet har noe å si hvem som styrer. \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-22 14:19:29

😵‍💫 Er du ung og lurer på hva du skal stemme i det kommende valget?\n\n❤️ Fortvil ikke! Her får du 3 gode grunner til hvorfor du som ung bør stemme SV, fra lederen av @sosialistiskungdom, @synnovesnyen! \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-22 11:09:33

🧒🏻 Det kan ikke være sånn at barnet ditt ikke har mulighet til å delta i idretten fordi du ikke tjener nok! \n\n⚽️ Flere og flere er bekymret over de økende kostnadene i barneidretten. Det offentlige har brukt mer og mer penger på idretten de siste årene, men likevel øker prisene.\n\n🏀 @oslosv sin ordførerkandidat, @osgamal, foreslår nå en makspris i barneidretten, for å hindre at det blir for dyrt å delta. Han mener det er lurt å ta utgangspunkt i de såkalte ‘folkeidrettene’, som f.eks fotball og håndball, hvor det i utgangspunktet ikke kreves like dyrt utstyr som f.eks alpint.\n\n❤️...

Marian Hussein
2023-08-21 22:00:55

Deltakelsen på AKS (SFO resten av landet) var lenge systematisk skjevt fordelt i Oslo. Tiden der skoler i velstående områder hadde høy deltakelse, mens mange av østkantskolene hadde svært lav deltakelse er historie.\nSamtidig står den viktigste barnereformen på spill ved årets valg, høyresiden ønsker å kutte i den. De ønsker å gjeninnføre behovsprøving av universiell velferdsgoder. \n\nTiden der folk skulle stå med lua i hånda for å vise at de er verdige mottakere av gratis AKS er forbi. Vi har sett hvordan et fellesskap har løftet fram en god løsning for de mange ikke for de få. \nSV i Oslo...

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-21 17:12:05

❤️ Alle skal få være med på leken!\n\nSist torsdag hadde mange sin første skoledag, og i dag fulgte resten av landet etter. For mange betyr det også SFO/SKS.\n\n🛝 SV kommer til å fortsette å jobbe for å gjør SFO gratis, i sin helhet, i hele landet. \n\n#StemSV

Sosialistisk Venstreparti
2023-08-21 15:33:09

✋ Stopp bankranet!\n\n💰 Bankene håver inn på differansen mellom innskudd- og boliglånsrenten din. SV vil begrense bankenes rentefest ved å pålegge bankene å øke innskuddsrenten i takt med boliglånsrenten, samt øke finansskatten på overskudd.\n\n👎 Siden Norges Bank startet med å heve styringsrenten i september 2021 har boliglånsrenten økt mer enn innskuddsrenten. Dette kalles rentedifferanse. Bankene har tjent 16,2 milliarder kroner mer på nordmenns sparepenger, enn de ville gjort hvis de to rentene vokste like fort\n\n🏦 Bankene driver en tjeneste i samfunnet med å gi kreditt, men de skal ikke tjene mer jo høyere renten fra Norges bank blir. \n\nHer må...

✋ Stopp bankranet!\n\n💰 Bankene håver inn på differansen mellom innskudd- og boliglånsrenten din. SV vil begrense bankenes rentefest ved å pålegge bankene å øke innskuddsrenten i takt med boliglånsrenten, samt øke finansskatten på overskudd.\n\n👎 Siden Norges Bank startet med å heve styringsrenten i september 2021 har boliglånsrenten økt mer enn innskuddsrenten. Dette kalles rentedifferanse. Bankene har tjent 16,2 milliarder kroner mer på nordmenns sparepenger, enn de ville gjort hvis de to rentene vokste like fort\n\n🏦 Bankene driver en tjeneste i samfunnet med å gi kreditt, men de skal ikke tjene mer jo høyere renten fra Norges bank blir. \n\nHer må...

🛋️ Det finnes mange gode grunner til å ikke være en sofavelger.\n\n❤️ Ved å stemme i lokalvalget er du med å bestemme hvem som skal styre der du bor.\n\n🤝 Og som vi ofte sier: Det har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV

Laster...
Laster...