Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:
Deltakelsen på AKS (SFO resten av landet) var lenge systematisk skjevt fordelt i Oslo. Tiden der skoler i velstående områder hadde høy deltakelse, mens mange av østkantskolene hadde svært lav deltakelse er historie.\nSamtidig står den viktigste barnereformen på spill ved årets valg, høyresiden ønsker å kutte i den. De ønsker å gjeninnføre behovsprøving av universiell velferdsgoder. \n\nTiden der folk skulle stå med lua i hånda for å vise at de er verdige mottakere av gratis AKS er forbi. Vi har sett hvordan et fellesskap har løftet fram en god løsning for de mange ikke for de få. \nSV i Oslo går på enda mer satsning på motiverende fellesskole der vi kan få mer kulturskole og idrett i bedre harmoni med AKS. \nDet er mange jevne målinger nå, din stemme kan avgjøre om vi fortsetter å satse på de gode løsningene for fellesskapet i Oslo. \n#StemSV

Emneknagger:

Postet:
2023-08-21 22:00:55