Beta
Søket ga 508 treff.

Fin dag offshore 🚁- takk til alle som jobber på Edvard Grieg plattformen og til operatør Lundin Energy Norway for spennende tur. \n\nSiden oppstart i 2015 har feltet skapt store verdier, og når planlagt elektrifisering er på plass vil CO2-utslipp fra området kunne reduseres til under 1 kilo per produserte fat.

Notodden er en kraftkommune med stolte tradisjoner som har bidratt til å utvikle det lokale næringslivet i over 100 år💦 Som f. eks leverandørbedriftene hos Telemark Teknologipark som leverer undervannsteknologi til olje- og gassfelt. Notodden tiltrekker seg også nye energinæringer, som Nel som planlegger et testsenter for hydrogen. Olje- og energiminister Terje Aasland fikk mange gode innspill fra kommunen og energibransjen under sitt besøk til Notodden kommune i dag🛠

Notodden er en kraftkommune med stolte tradisjoner som har bidratt til å utvikle det lokale næringslivet i over 100 år💦 Som f. eks leverandørbedriftene hos Telemark Teknologipark som leverer undervannsteknologi til olje- og gassfelt. Notodden tiltrekker seg også nye energinæringer, som Nel som planlegger et testsenter for hydrogen. Olje- og energiminister Terje Aasland fikk mange gode innspill fra kommunen og energibransjen under sitt besøk til Notodden kommune i dag🛠

Regjeringen har store ambisjoner om å gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, og olje- og gassnæringen i nord er helt sentral i å utvikle nye industriarbeidsplasser ⚒ Det var budskapet til olje- og energiminister Terje Aasland da han gjestet Hammerfest i går og i dag for å delta på Barentshavkonferansen - Barents Sea Conference & Expo og møtte en rekke leverandørbedrifter hos Polarbase 🙌

Energikommisjonen er i gang med arbeidet sitt, og ønsker innspel frå organisasjonar og sammenslutninger som har synspunkt på framtida for det norske energisystemet💡 No inviterer dei til digitalt innspelsmøte 10. mai. Les meir⬇️

Stortinget har no vedteke å forlenge ordninga med straumstøtte til hushalda til mars 2023💡 \n\n🔌Les meir om korleis ordninga vil fungere det neste året: \nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde i dag gleden av å åpne Nel Hydrogen sin nye elektrolysrørfabrikk på Herøya. Elektrolysører brukes til å produsere 🍀grønt hydrogen fra vann ved bruk av elektrisitet🌊 Det vil det bli behov for i et voksende hydrogenmarked med en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp i særlig industri- og transportsektoren ⚒🛳

Energistudenter vil bidra til det grønne skiftet

Regjeringa har lagt fram ein tilleggsmelding som viser planane for arbeid, omstilling og trygd i energibransjen i ei uroleg tid🔌🛠 \n\nNoreg skal framleis vera førstevalet i industrien og trygga viktige jobbar som hos Rosenberg Worley As Terje Aasland besøkte i Stavanger denne veka. Les meir: regjeringen.no/no/id2908251/

Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere for kraftselskapene å tilby fastprisavtaler til forbrukerne, bl.a. ved endringer av grunnrenteskatten🔌💡 Det skal sørge for at prisene på fastprisavtaler for strøm blir lavere enn i dag.\n\nOlje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum annonserte nyheten under et besøk til Vamma kraftverk i Skiptvet i dag. Les mer: regjeringen.no/no/id2907511/

Olje- og energidepartementet (Norge) tilbyr to letetillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet⬇️

Oljedirektoratet har i 50 år jobba for at petroleumsressursane på sokkelen skal forvaltast sikkert og lønnsamt, og at verdiane skal komma det norske samfunnet til gode. No ser dei òg på moglegheiter som finst i dei rike mineralførekomstane på og i havbotnen. Dette fekk olje- og energiminister Terje Aasland sjå med eigne auge då han avla dei tilsette i OD eit besøk i Stavanger i dag.🙌 ⚙️

Hva føler energimontør Terje Aasland når han ser en kraftmast?🔩🤔 Bli bedre kjent med vår nye olje- og energiminister ⬇️

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottok i dag Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred i Norge.\n\nOlje- og energidepartementet vil nå sende utredningen på offentlig høring, for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging: http://regjeringen.no/no/id2905856/\n\nLes mer om Gjerdrumutvalgets arbeid og hva utvalget foreslår må gjøres for å bedre håndteringen av kvikkleirerisiko: https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottar Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred.\n\nSendingen kan også sees her: https://www.regjeringen.no/no/id2905405/

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok i dag på sitt første ministermøte i International Energy Agency (IEA) i Paris hvor statsråden var tydelig på at Norge vil bidra til Europas energisikkerhet⬇️

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag til utlysning av konsesjonsrunden TFO 2022 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) på offentlig høring - med frist 28. april⬇️

Oppstarten av Johan Sverdrups 2. byggetrinn nærmer seg! Nylig leverte Aibel P2-plattformen de har bygget til operatør Equinor, og nå skal den installeres på resten av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Da vil det det leveres mer energi som verden trenger 👏🌊🔌

Trondheim og Bergen får kvart sitt forskingssenter på hydrogen, og mottar til saman 310 millionar kr. frå Norges forskningsråd for å styrka Noregs forskingsinnsats på hydrogen dei neste åtte åra 🥳 Det måtte Terje Aasland feira med konfetti🎊Gratulerer til SINTEF & NORCE!\n\nLes meir om tildelinga: http://regjeringen.no/id2903867/

Regjeringen foreslår å forlenge strømstøtteordningen for husholdninger til og med mars 2023. Det skjer på bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen fremover. Det foreslås ingen endringer av ordningens utforming. Forslaget sendes på høring, med frist 15. mars🔌💡💸Les mer:

Laster...
Laster...