Beta
Søket ga 1169 treff.
Margret Hagerup
2022-04-07 13:47:40

Høyre står opp for elevenes eksamen. Det er en viktig elevrettighet. Det sikrer at elevene får en ekstern og nøytral vurdering av andre enn faglærer, at de får en prøve som er lik for alle uavhengig av hvor de bor og at lærere og skoleeiere kan kontrollere og utvikle arbeidet med vurderingene. \n\nVi er åpne for å se på hvordan eksamen kan gjøres bedre, men den skal ikke skrotes!

Margret Hagerup
2022-04-06 18:35:25

Fantastisk å få innlede for 400 deltakere på NorgesGruppen ASA og ASKO Servering sine kunde- og leverandørdager! Endelig er det skikkelig fart i konferanseutsatt sektor 🤩\n\nKarrieren min startet i kassen på Rimi, senere fikk jeg sommerjobb på lageret hos ASKO Rogaland. Det gav meg en fot innenfor og muligheter i en mangfoldig bransje. \n\nI dag utfordret jeg deltakerne på om de ser mulighetene og gir dem som står utenfor en sjanse. Det vil lønne seg! \n\nTakk for inspirerende ettermiddag! Det er godt å være ute blant dere som er i privat næringsliv 😃

Margret Hagerup
2022-04-06 18:35:25

Fantastisk å få innlede for 400 deltakere på NorgesGruppen ASA og ASKO Servering sine kunde- og leverandørdager! Endelig er det skikkelig fart i konferanseutsatt sektor 🤩\n\nKarrieren min startet i kassen på Rimi, senere fikk jeg sommerjobb på lageret hos ASKO Rogaland. Det gav meg en fot innenfor og muligheter i en mangfoldig bransje. \n\nI dag utfordret jeg deltakerne på om de ser mulighetene og gir dem som står utenfor en sjanse. Det vil lønne seg! \n\nTakk for inspirerende ettermiddag! Det er godt å være ute blant dere som er i privat næringsliv 😃

Margret Hagerup
2022-04-06 06:06:45

Det er aldri for sent å snu.

Margret Hagerup
2022-04-05 22:18:06

Spennende besøk hos NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet! Her er det samspillet mellom akademia, forskning, utdanning, næringsliv og entreprenørskap som skaper viktig kompetanse for fremtiden. Musikalske innslag fikk vi også! Takk for godt påfyll!😃

Margret Hagerup
2022-04-04 17:06:00

Jeg ønsker en kunnskapsbasert debatt om lengden på sommerferien og hvilke konsekvenser det har for elevenes læring. Vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av sommerferien og hvordan skoleåret planlegges, både med tanke på elevenes læring og familienes fleksibilitet. \n\nJeg håper dette kan være et godt oppspill!😃

Margret Hagerup
2022-04-04 07:03:21

Ine Eriksen Søreide vil ha en diskusjon om EU-medlemskap. Det er jeg helt enig med henne i: \n\nDet skjer store politiske endringer i Europa som påvirker vår evne til å ivareta egne interesser. Vi samarbeider med EU fordi vi vil, ikke fordi vi må. I en verden som er mer ustabil enn før får vårt utenforskap konsekvenser.\n\nStadig flere beslutninger som angår og påvirker Norge sterkt kommer til å tas der Norge ikke er. Ikke bare er vi utenfor, ledere som påvirker demokratiet fra innsiden, som Victor Orban, får mulighet til å bestemme over hva som skjer på vårt kontinent.\n\nSamtidig som...

Margret Hagerup
2022-04-03 18:33:54

Norges viktigste politiske verksted har gitt påfyll og motivasjon for videre arbeid! \n\nUtrolig kjekt å møte folk igjen 🤩\n\nDet er bra at vi er tydelige på behovet for europeisk samarbeid og at vi fortsetter å utvikle politikk for bedre lokalsamfunn. \n\nHovedpunkter fra resolusjoner som ble vedtatt på Høyres landsmøte denne helgen: \n\n* Storresolusjon om lokalsamfunn:\n– Legge ned fylkeskommunene.\n\n– Arbeide for større og mer robuste kommuner med tilgang til god fagkompetanse.\n\n– Mindre detaljstyring fra Stortinget gjennom normer og øremerkede midler.\n\n– Fjerne statlig regulering på en rekke velferdsområder.\n\n– Mer lokal selvbestemmelse, inspirert av frikommuneforsøk i Danmark.\n\n– Ta initiativ til at store kommuner...

Margret Hagerup
2022-04-02 16:31:37

Jeg er bekymret for retningen i norsk skolepolitikk. \n\nRegjeringen har satt ned et utvalg som skal se på de nasjonale prøvene og foreslå tiltak og nye modeller for å utvikle kvaliteten i norske skoler. Et av målene er at det skal være færre prøver. Det er ikke et godt utgangspunkt. Skal vi ha kunnskap i skolen, må vi også ha kunnskap om skolen.\n\nVi må gjerne se hvordan vi kan bruke nasjonale prøver bedre, men vi bør først og fremst fokusere på problemet: At altfor mange går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. \n\nStadig brukes Fagfornyelsen...

Margret Hagerup
2022-04-02 11:06:00

To gründere forteller om hvordan det oppleves å ha små, private helseselskaper med retorikken og mistenkeliggjøring fra regjeringen. \n\nSilje, som leverer helsetjenester til eldre som bor hjemme, sier blant annet dette: \n\n- Jeg føler at vi er illojal mot helsevesenet. Det å føle at de som er så høyt oppe i landet går så imot det vi gjør, det føles nesten som man gjør noe ulovlig. Det føles jo sånn. Det er ikke noe ålreit, sier Fønhus.\n\nSvarene fra regjeringen er følgende: \n\n- Disse aktørene driver lovlig, men kan ikke forvente at regjeringen står og heier på dem. Vi ønsker at...

Margret Hagerup
2022-04-01 22:16:35

Jeg har vært med i arbeidsgruppen som har jobbet frem en av resolusjonene på Høyres landsmøte 2022. Glad for at Høyre fremdeles er et ansvarlig parti som står fast på at vi må forandre for å bevare. \n\nHer er jeg helt på linje med Gunn Cecilie Ringdal: \n\n– Har vi for fortsatt for mange kommuner i Norge?\n\n– Ja, vi har for mange små kommuner i Norge, som har problemer med å løse kjerneoppgaver fordi de mangler kompetanse. Interkommunalt samarbeid er ofte veien de velger, men det blir mindre demokrati da beslutningene flyttes over til interkommunale byråkrati-fora.\n\nGleder meg til å snakke...

Margret Hagerup
2022-04-01 08:40:21

I går fikk jeg være med Haugstad til Jærkokken! Det var en fantastisk kveld for å feire sammen med en bedrift som har lange tradisjoner og kontinuerlig endrer seg for å være foretrukket. \n\nHer var det mange fine historier om de små tingene i hverdagen som skaper et sterkt lag. Enten det er den som er først inn dørene og setter på kaffemaskinen, bedriftens selverklærte kokker, eller den selvlærte 3D-tegneren som har gått gradene gjennom hele bedriften. Alle er med og skaper en kultur hvor en lykkes sammen. De har sett at det umulige er mulig. \n\nDaglig leder Steinar Gulstad...

Margret Hagerup
2022-04-01 08:40:21

I går fikk jeg være med Haugstad til Jærkokken! Det var en fantastisk kveld for å feire sammen med en bedrift som har lange tradisjoner og kontinuerlig endrer seg for å være foretrukket. \n\nHer var det mange fine historier om de små tingene i hverdagen som skaper et sterkt lag. Enten det er den som er først inn dørene og setter på kaffemaskinen, bedriftens selverklærte kokker, eller den selvlærte 3D-tegneren som har gått gradene gjennom hele bedriften. Alle er med og skaper en kultur hvor en lykkes sammen. De har sett at det umulige er mulig. \n\nDaglig leder Steinar Gulstad...

Margret Hagerup
2022-04-01 08:40:21

I går fikk jeg være med Haugstad til Jærkokken! Det var en fantastisk kveld for å feire sammen med en bedrift som har lange tradisjoner og kontinuerlig endrer seg for å være foretrukket. \n\nHer var det mange fine historier om de små tingene i hverdagen som skaper et sterkt lag. Enten det er den som er først inn dørene og setter på kaffemaskinen, bedriftens selverklærte kokker, eller den selvlærte 3D-tegneren som har gått gradene gjennom hele bedriften. Alle er med og skaper en kultur hvor en lykkes sammen. De har sett at det umulige er mulig. \n\nDaglig leder Steinar Gulstad...

Margret Hagerup
2022-03-31 12:36:23

Startet dagen med å møte Norske fag- og friskolers landsforbund og fikk flott gavekort med mening 😃\n\nTakk for gode innspill og klare eksempler på de utfordringene dere nå står i. \n\nHøyre i regjering løftet frem både fagskolene og friskolene. De er viktige for å gi et mangfoldig og bredt tilbud, og de ivaretar mange av kompetansebehovene i samfunnet. \n\nMange er, med rette, bekymret over innstrammingene i friskoleloven. Jeg håper vi kan snakke mer om hvordan elever får et best mulig tilbud, heller enn å snakke om skoler skal kalles private eller friskoler. Nå er ikke tiden for å stramme inn...

Margret Hagerup
2022-03-29 21:07:03

Nå gir Stortinget gass for flere yrkessjåfører 🤩\n\nDet skal bli lettere å utdanne seg trafikklærer for tungbil. Et yrke det er stor mangel på. \n\nHer er innlegget jeg holdt i dag: \nTidligere jobbet jeg med rekruttering innen logistikk, og rekruttering av lastebilsjåfører var en viktig del av arbeidet. Det var også den gang vanskelig å få tak i norske sjåfører og for å klare ferieavviklingen måtte vi flere år reise til Island for å hente vikarer. På lengre sikt var samarbeidet med de videregående skolene avgjørende, for å knytte kontakter og få lærlinger.\n \nFor mange bedrifter er arbeidet med lærlinger...

Margret Hagerup
2022-03-28 22:08:13

I dag banket Time Høyre gjennom Andreas Vollsund som vår ordførerkandidat til valget neste år! Andreas har gjort en solid jobb etter at han overtok ordførerklubba etter Reinert og var valgkomiteens soleklare valg. \n\nHer er hva vi i valgkomiteen skrev da vi innstilte Andreas som vår ordførerkandidat: \n\nAndreas kom inn i kommunestyret i 2015, og ble på kort tid både gruppeleder for Høyre og leder for lokal utvikling. Andreas har gjennom sin korte tid i politikken markert seg både lokalt og regionalt. \n\nGjennom ordførerjobben har han sørget for bredt samarbeid og håndtert flere vanskelige saker, som også har vært løftet...

Margret Hagerup
2022-03-28 22:08:13

I dag banket Time Høyre gjennom Andreas Vollsund som vår ordførerkandidat til valget neste år! Andreas har gjort en solid jobb etter at han overtok ordførerklubba etter Reinert og var valgkomiteens soleklare valg. \n\nHer er hva vi i valgkomiteen skrev da vi innstilte Andreas som vår ordførerkandidat: \n\nAndreas kom inn i kommunestyret i 2015, og ble på kort tid både gruppeleder for Høyre og leder for lokal utvikling. Andreas har gjennom sin korte tid i politikken markert seg både lokalt og regionalt. \n\nGjennom ordførerjobben har han sørget for bredt samarbeid og håndtert flere vanskelige saker, som også har vært løftet...

Margret Hagerup
2022-03-28 13:56:32

I dag har jeg innlegg i Haugesunds Avis om behovet for kompetanse og arbeidskraft:\n\nNHOs Kompetansebarometer viser et alvorlig gap mellom hva arbeids- og næringslivet trenger av kompetanse, og kompetansen arbeidstakere faktisk har. To av tre bedrifter har et udekket kompetansebehov. Samtidig har det aldri vært utlyst så mange stillinger som i 2021. \n\nHøyre ønsker vekst og utvikling i Rogaland men også her skaper kompetansemangel utfordringer for næringslivet. NHOs Kompetansebarometer viser at 63 prosent av bedriftene i Rogaland melder om mangel på kompetent arbeidskraft. Dessuten\n melder NHO Rogaland at mange av deres medlemsbedrifter sier at dette har ført til tapte kunder...

Margret Hagerup
2022-03-27 09:40:06

Dette blir bra!

Laster...
Laster...