Beta
Søket ga 98 treff.
Landbruks- og matdep
2018-02-26 10:11:04

RT @NorwayMFA: The seed vault on the Norwegian archipelago #Svalbard represents a global assurance for genetic diversity and… https://t.co/hPFMURJ2gm

Landbruks- og matdep
2018-02-24 11:22:19

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til utbedring av Svalbard Globale frøhvelv:… https://t.co/PM1jmWJsRD

Landbruks- og matdep
2018-02-23 13:13:12

Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.-27. februar er depositører og partnere fra hele verden samle… https://t.co/2gTUjc2g3P

Landbruks- og matdep
2018-02-23 13:12:08

Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.-27. februar er depositører og partnere fra hele verden samle… https://t.co/b2hZ5GJ9DH

Landbruks- og matdep
2018-02-23 13:09:55

Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.-27. februar er depositører og partnere fra hele verden samle… https://t.co/WHnpiMNIVG

Landbruks- og matdep
2018-02-19 15:28:18

Korleis er Noregs jordkvalitet eigentleg? Forskarar har for første gang samla og lagt fram ei oversikt over jorda i… https://t.co/DiB5rjze0O

Landbruks- og matdep
2018-02-15 14:58:56

Kampen mot bakterien MRSA i grisehold fungerer. Ingen av @InfoMattilsynet sine prøver var positive for varianten av… https://t.co/n0TiYU1uIM

Landbruks- og matdep
2018-02-14 10:31:07

Staten tilbyr reindriften 117,5 millioner kroner for reindriftsavtalen 2018/2019: https://t.co/Dh9HO97MXn https://t.co/eCl0Yq1lwA

Landbruks- og matdep
2018-02-13 15:57:18

– Nokre av dei funna @InfoMattilsynet har gjort i svinenæringa, viser uakseptable tilhøve. Det er difor både naudsy… https://t.co/c5YtCY8b8d

Landbruks- og matdep
2018-02-12 14:43:39

Landbruks- og matminister @jongdale møter svinenæringen, tirsdag 13. februar, for å diskutere hvordan utfordringer… https://t.co/6oT3dyKW6E

Landbruks- og matdep
2018-02-12 10:57:06

Landbruks- og matminister @jongdale møter svingenæringen, tirsdag 13. februar, for å diskutere hvordan utfordringer… https://t.co/csFziMBRa7

Landbruks- og matdep
2018-02-12 09:40:40

Landbruks- og matminister @jongdale møter aktører innen svinenæringa, tirsdag 13. februar, for å diskutere hvordan… https://t.co/3wxq7pIx3X

Landbruks- og matdep
2018-02-12 09:38:17

Landbruks- og matminister @jongdale møter svinenæringa, tirsdag 12. februar, for å diskutere hvordan utfordringer m… https://t.co/9qJTTCm8Xp

Landbruks- og matdep
2018-02-08 15:10:12

Kjøttprodusenter som ikke følger opp det interne kvalitetssystemet i landbruket, eller har avvik, får trekk i oppgj… https://t.co/oczs8ULcDy

Landbruks- og matdep
2018-02-07 13:27:33

Dale ber svinenæringa om å rydde opp, og kaller inn aktører i næringa til et møte for å diskutere hvordan utfordrin… https://t.co/xyY145RKHI

Landbruks- og matdep
2018-02-06 15:27:43

EU-kommissær for helse og mattrygghet, Vytenus Andriukaitis, roser Norge for tiltak til å utrydde den smittsomme dy… https://t.co/Goqur1fRnP

Landbruks- og matdep
2018-02-06 11:06:51

Gratulerer med samefolkets dag. Reindrifta er en viktig næring og er en kulturbærer for samene og for Norge. Lihkku… https://t.co/CTFO6NbTnO

Landbruks- og matdep
2018-02-05 09:24:36

Kan nordiske matskatter bidra til å øke verdien av reiselivet? Et felles nordisk prosjekt, i regi av Nordisk råd og… https://t.co/XiXF8WXIxR

Laster...
Laster...