Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
– Vi kan få fleire arbeidsplassar og meir næring ut av hesten, meiner landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Ny nasjonal hesterettleiiar er no på plass. https://t.co/ZwJxhrsVsM

Postet:
2018-05-28 17:29:55

Delt innhold:
Regjeringen profesjonaliserer hestenæringen
Hestenæringen og -sporten skaper arbeidsplasser, og har et stort potensiale for større verdiskaping. Sammen med hestenæringen har Regjeringen derfor utviklet en ny nasjonal hesteveileder.