Beta
Søket ga 124 treff.
Landbruks- og matdep
2023-12-29 15:39:10

👉 I haust heldt regjeringa ein nasjonal dialog om berekrafta i det norske matsystemet, og Noregs veg vidare for å nå FNs berekraftsmål\n\n👉 Rapporten frå dette arbeidet er lagd fram \n\n👉 Les meir om arbeidet og heile rapporten på https://t.co/fBrtLsH7AG https://t.co/FIVky6Huz6

Landbruks- og matdep
2023-12-22 12:25:43

16 millionar til 13 nye verdiskapingsprosjekt i landbruket👩‍🌾\n\nDei ulike utviklingsprosjekta er viktige bidreg for verdiskaping, næringsutvikling og auka kompetanse i landbruket 👏\n\nLes heile saka👇\n\nhttps://t.co/denIk0jMF6

Landbruks- og matdep
2023-12-21 13:01:43

Regjeringa har lagt fram ei brei tiltakspakke for å leggja til rette for betre varetaking av reindrifta ved planlegging og utbygging av energi.\n\nLes heile saka👇\n\nhttps://t.co/TdSP7QH839

Landbruks- og matdep
2023-12-12 12:52:18

Endringar i konkurransefremjande tiltak i meierisektoren🥛\n\nLes heile saka⬇️\n\nhttps://t.co/ts5Ow1mFVd

Landbruks- og matdep
2023-11-17 11:52:18

This week @CropTrust and @planttreaty hosted the Global Crop Diversity Summit🌎\n\nGoal👉Empower seed banks to combat the climate, biodiversity and food crises.\n\nNorway invites all genbanks to secure their collections in @GlobalSeedVault.\n\n#SeedsToSolutions https://t.co/OnSwxfvgvR

Landbruks- og matdep
2023-07-08 11:25:29

Norway call on @FAO to build on its comparative advantages as a knowledge organisation to ensure food security, nutrition and sustainable management of natural resources within agriculture, forestry, fisheries and aquaculture 🌱\n\nhttps://t.co/6vYql3ms5V

Landbruks- og matdep
2023-07-04 12:34:45

- Thank you @IFADPresident for taking the time to discuss @IFAD mandate and work to promote small scale food producers and rural livelihoods, says the Minister of Agriculture and food, Sandra Borch.

Landbruks- og matdep
2023-06-06 14:17:34

40,507 new seed samples from nine genebank depositors to Svalbard Global Seed Vault🌱\n\n– Each time we deposit new seeds in Svalbard, it enhances global food security for the future, says the Minister of Agriculture and Food.\n\n@CropTrust @NordGen \nhttps://t.co/OBSQV8Bwn0

Landbruks- og matdep
2023-06-03 09:07:05

This year Norway hosts the European championship in forestry skills 🎉\n\n🌲It shows the latest achievements in forestry techniques and skills\n\n🌲72 competitors from 15 countries - Norway competes with two teams\n\n🌲Official opening by the the Minister of Agriculture and Food https://t.co/gFEpGYtEnf

Landbruks- og matdep
2023-05-11 11:26:29

Regjeringa gjer framlegg om meir til fornybar energi og reindrift:\n👉Ekstra midlar til Bionova for å dekkje etterspurnaden etter finansiering til investeringar i fornybar energi \n👉Styrkje reindriftsforvaltninga og auke kunnskapsgrunnlaget om reindrift\nhttps://t.co/732MD71zXB

Landbruks- og matdep
2023-05-06 14:45:34

The Norwegian Minister of Agriculture and Food met the director of Animal Production and Health Division at @FAO, @ThanawatTiensin\n\nThey agreed that good animal health and sustainable production systems are important for the livestock sector's contribution to future food systems. https://t.co/NCp8jkhOXO

Landbruks- og matdep
2023-05-05 16:14:28

https://t.co/alwCQKg3Jh

Landbruks- og matdep
2023-03-30 16:34:01

Norway and @FAO share common goals and priorities: food security and agricultural development🌱\n\nTopics for the meeting were global food security, and FAO and Norway’s collaboration🌿\n\n@BethBechdol, @MaximoTorero, @reinpaulsen and Alexander Jones. https://t.co/nYRNbfRWc2

Landbruks- og matdep
2023-03-21 14:40:31

21. mars er verdens skogdag🌳\nTemaet for i år er «Skog og helse»🌿\n- Skogen og friluftsliv betyr mye for både trivsel og helse, og er en stor ressurs som må forvaltes klokt og på en bærekraftig måte, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.\nhttps://t.co/PZxZC8hKDA

Landbruks- og matdep
2023-03-08 13:03:31

Vi markere kvinnedagen ved å lytte til dyktige kvinner i landbruket verden rundt 🌎🌿\n@NBygdekvinnelag @NorgesBondelag #WomensDay https://t.co/pPEDsNKHGE

Landbruks- og matdep
2023-03-07 15:58:09

I år er 15. årsjubileet til Svalbard Globale frøhvelv🌱\nDette ble markert ved at 20 internasjonale genbanker deponerte 20 000 nye frøprøver. Landbruks- og matminister Sandra Borch deltok under frødeponeringen. \n\nFoto: Ragnhild Utne\n\nLes hele saken:\nhttps://t.co/Hkvy406R0b https://t.co/c3OHGyJUm1

Landbruks- og matdep
2023-03-07 15:53:51

I år er 15. årsjubileet til Svalbard Globale frøhvelv🌱\nDette ble markert ved at 20 internasjonale genbanker deponerte 20 000 nye frøprøver til hvelvet i Longyearbyen. \n\nLes mer:\nhttps://t.co/Hkvy406R0b https://t.co/QPdYZDBQzZ

Landbruks- og matdep
2023-02-17 16:04:46

- Eg er glad for at vi har fått til ei vidareføring av straumstøtteordninga for jordbruksføretak, veksthus og vatningslag. Ordninga er avgjerande for å sikre norsk matproduksjon, og gir næringa føreseielege rammevilkår framover, seier landbruks- og matminister Sandra Borch. https://t.co/IFS4wdVlHC

Landbruks- og matdep
2023-02-16 16:26:34

– Jeg er glad for at vi nå har inngått en avtale med reindriften med en høy økonomisk ramme. Avtalen bidrar til å støtte de reineierne som har reindrift som sin hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.\n\nhttps://t.co/2YLLrp4SD1

Landbruks- og matdep
2023-02-14 15:28:15

Landbruksdirektoratet utbetaler nå 14,9 milliarder i produksjons- og avløsertilskudd.\n\n– Økningen er et resultat av det historisk store jordbruksoppgjøret i fjor. Det var et viktig skritt i arbeidet med å løfte inntektene i jordbruket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Laster...
Laster...