Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Landbruks- og matminister @jongdale inviterer jordbruket til eit møte for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg avling: https://t.co/LQSlkPWg9A

Postet:
2018-07-19 14:22:20

Delt innhold:
Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg avling.