Beta
Søket ga 651 treff.

– Nå må det være nulltoleranse på flere avslag på fellingssøknader fra Snåsa. Snåsa kommune må umiddelbart klage avslagene inn for klima, og miljødepartementet slik at statsråden får saken på sitt bord. 🐻🐑🇳🇴 Det finnes ingen rasjonelle argumenter for å avslå flere søknader, mener Elin Agdestein fra regjeringspartiet Høyre, og viser til at områdene som binna har herjet i ligger i sin helhet utenfor yngleområdet for bjørn, og at det dermed skal gis fellingstillatelse – uavhengig om det er ei binne eller en hannbjørn som gjør skade. Hun sier at Høyre i regjering har vært krystallklare på en tydelig soneforvaltning,...

Formuesskatten💰er et målrettet nålestikk for å suge ut milliarder fra arbeidsplasser i distriktene og flytte pengene til Oslo💸 Bra Erna!😄💙✌️

Brexit har vist hvor vanskelig det vil være å få en bedre avtale enn EØS-avtalen. Om Norge skulle kopiert Storbritannias Brexit-avtale, en avtale Senterpartiet raskt var ute og lovpriste, ville vi ikke kunne ha beskyttet landbruket vårt på samme måte som vi gjør i dag. Avtalen mellom EU og Storbritannia har verken kvoter eller toll på landbruksvarer. 🏴‍☠️🇪🇺🇳🇴

Uten EØS-avtalen ville mange bedrifter i og rundt Nord-Trøndelag fått problemer med å fortsette driften. 😟 Det velger Senterpartiet å se helt bort fra, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide og stortingsrepresentant Elin Agdestein. 🇳🇴

Stortingsrepresentant Elin Agdestein: Høyre har løsningene for videre vekst i trønderske distriktskommuner! 👍💙🇳🇴

Tusen takk for tilliten! 💙🤩 Høyre går mest frem på fersk TV2-måling. Fremover blir det viktig å skape jobber, inkludere flere i arbeidslivet, få ned helsekøene og tette kunnskapshullene i skolen etter pandemien. Er disse sakene viktige for deg, håper vi du stemmer Høyre! 💪 Sammen får vi fart på Norge! Kilde til måling, 15.08.21: https://www.tv2.no/nyheter/14165395/

Inspirerende besøk på Trøndelag Høyres store valg kick off av utenriksminister Ine Søreide og finansminister Jan Tore Sanner! ✌️💙🇳🇴

Høyre vil sikre et trygt og godt arbeidsliv for alle! Da vi kom i regjering i 2013 jobbet 40 prosent av kvinner deltid. Nå har flere fått heltidsstilling. Økningen betyr at 90 000 flere kvinner jobber heltid! Høyre skal fortsette jobben med å redusere ufrivillig deltid. Bra? Stem Høyre! 😊 🙌 Les mer her: https://hoyre.no/politikk/var-politikk/arbeidsliv-og-velferd/?fbclid=IwAR1QBla1oppmiMhgFR8STTykujaJWHSSmpBIA2eZUd6vILhPmcJ4DM6Glj4

Mye trivelige folk i Høyrebua under Steinkjermartnan! 😀 Elin Agdestein 👍 Din nordtrønder på Tinget! ✌️💙🇳🇴

Elin Agdestein (H) trekker fram næringslivet som den viktigste aktøren for å få til fornybar endring. Steinkjer24 – Den sterkeste drivkrafta i omstillingen er næringslivet selv. De må man ha med på laget, rett og slett, slår hun fast. – Problemet med «storyen» tlil MDG er at de vil la velgere betale investeringene sine. Regnestykket går rett og slett ikke opp, kontrer Agdestein (H

Sp og venstresiden vil tappe bedrifter i Norge for milliarder av kroner mer og sende disse til Oslo. 💸😱👎 Det vil gå utover arbeidsplasser i hele landet, også i Nord-Trøndelag. Tall fra BI og Ny Analyse viser at selv om økt formuesskatt rammer bedrifter i hele landet, så rammer den særlig hardt i mindre sentrale strøk. 💸😟🇳🇴

Mer penger til staten løser langt i fra alle problemer i samfunnet vårt. Fremtidens utfordringer krever også nye ideer og bedre løsninger. Næringslivet har denne uken bedt partiene på Stortinget garantere at skattene ikke skal økes uansett utfall av høstens Stortingsvalg. Det kan vi gjøre. Men det kan derimot ikke venstresiden. Vi mener det er viktig at næringsliv og folk får beholde mer av sine egne penger. Er du enig? Stem Høyre! 💙

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) var på besøk hos Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) ved hjelpesenteret på Egge tirsdag formiddag. Her fikk hun innblikk i jobben som den frivillige organisasjonen gjør for dyrene i området. Politikerne ble svært imponert. Steinkjer24 – Jeg er veldig imponert over det de har fått til her, det er et senter som er unikt i nasjonal sammenheng. Det viser et eksempel på hva frivilligheten faktisk kan bidra med. Det er en parallell med hvordan hele helsevesenet ble etablert i Norge for godt over 100 år siden. At frivilligheten tok tak i et åpenbart behov, sier Agdestein. Agdestein...

– Senterpartiet må tåle å høre en påminnelse om hvorfor endringene i politiet er gjort, sier Elin Agdestein. Hvis jeg kan tolkes slik at jeg legger et personlig ansvar på Marit Arnstad for at 22. juli kunne skje, så var ikke det min intensjon. Agdestein fastholder at Solberg-regjeringens politireform bygger på Gjørv-kommisjonens rapport og anbefalingene som fulgte med politianalysen etter 22. juli. Vil styrke lokalpolitiet Agdestein er godt fornøyd med at Trøndelag politidistrikt, samlet sett, er tilført store ressurser. – Jeg tror samtidig vi skal erkjenne at mange av tiltakene i politireformen som oppbyggingen av felles beredskapssenter og andre tunge...

Møt Elin Agdestein i Høyres martnasbu! 🤝💙😀 Din nordtrønder på Tinget! 👑 ⭐️ Vi tror på Norge! 🇳🇴 Stem Høyre! 👍

Senterpartiet vil øke utbytteskatten samtidig som de øker skatten på arbeidende kapital! 😟💸👎 Det er et målrettet angrep på egenkapitalen til norske eiere i distriktene. Sp og Tyldums retorikk er at de er på lag med næringslivet i distriktene, men realiteten er at de bare forsyner seg og sender pengene til Oslo!

Sykehusene i Levanger og Namsos skal være sikret «i all framtid» fra nedleggelse, ifølge Bent Høie (H). 🇳🇴

Det siste næringsliv og permitterte trenger på veien ut av koronakrisa er en massiv skatteregning. 💸 😱👎 Det trengs en politikk som legger til rette for vekst og å skape flere trygge jobber i private virksomheter, jobber som bidrar til statsbudsjettet. 💵😀👍 Verdiene må skapes før de kan fordeles. 💰💙🇳🇴 Det synes den rødgrønne venstresida å ha glemt. 😟

Topp stemning og mye trivelige folk på stand midt i Levangermatnan! 👍💙🇳🇴

En merkedag! 😄💙✌️Antallet folk i jobb går opp og det er rekord i antall bedriftsetableringer. Sysselsettingen er tilbake til der vi var før Koronakrisen. Fortsatt er ledigheten for høy, og den skal videre ned. Da må vi spille på lag med næringsliv og arbeidstakere. Vi må skape mer og inkludere flere! Høyre og Erna får fart på Norge igjen! ☀️👍🏻🇳🇴

Laster...
Laster...