Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
– Senterpartiet må tåle å høre en påminnelse om hvorfor endringene i politiet er gjort, sier Elin Agdestein. Hvis jeg kan tolkes slik at jeg legger et personlig ansvar på Marit Arnstad for at 22. juli kunne skje, så var ikke det min intensjon. Agdestein fastholder at Solberg-regjeringens politireform bygger på Gjørv-kommisjonens rapport og anbefalingene som fulgte med politianalysen etter 22. juli. Vil styrke lokalpolitiet Agdestein er godt fornøyd med at Trøndelag politidistrikt, samlet sett, er tilført store ressurser. – Jeg tror samtidig vi skal erkjenne at mange av tiltakene i politireformen som oppbyggingen av felles beredskapssenter og andre tunge grep, delvis kan ha gått på bekostning av ressurser til de operative enhetene i politidistriktene. Det er også noe jeg har fremhevet gjennom hele reformen. Derfor skal det lokale politiet styrkes ytterligere fremover, sier Agdestein. – At det er politisk uenighet om løsninger, er velgerne vant til. Men hvorfor tror du at dere er så uenige om situasjonsbeskrivelsen i politiet? – Det er vel fordi vi har ulike mål og vektlegger ulike hensyn. Folk setter pris på at politiet er til stede i lokalsamfunnet og liker tanken på en lensmann som passer på i bygda. For mange har kanskje bare vissheten om at det finnes et lensmannskontor, vært med og gitt en trygghetsfølelse. Det er en struktur som Senterpartiet har hengt seg litt opp i. De tilbakemeldingene jeg får, er at folk mener politiet er mer synlig og tilgjengelig i lokalmiljøet nå enn tidligere, sier Agdestein.

Postet:
2021-08-10 22:54:33

Delt innhold:
– Senterpartiet må tåle å høre en påminnelse om hvorfor endringene i politiet er gjort, sier Elin Agdestein. Hvis jeg kan tolkes slik at jeg legger et personlig ansvar på Marit Arnstad for at 22. juli kunne skje, så var ikke det min intensjon. Agdestein fastholder at Solberg-regjeringens politireform bygger på Gjørv-kommisjonens rapport og anbefalingene som fulgte med politianalysen etter 22. juli. Vil styrke lokalpolitiet Agdestein er godt fornøyd med at Trøndelag politidistrikt, samlet sett, er tilført store ressurser. – Jeg tror samtidig vi skal erkjenne at mange av tiltakene i politireformen som oppbyggingen av felles beredskapssenter og andre tunge grep, delvis kan ha gått på bekostning av ressurser til de operative enhetene i politidistriktene. Det er også noe jeg har fremhevet gjennom hele reformen. Derfor skal det lokale politiet styrkes ytterligere fremover, sier Agdestein. – At det er politisk uenighet om løsninger, er velgerne vant til. Men hvorfor tror du at dere er så uenige om situasjonsbeskrivelsen i politiet? – Det er vel fordi vi har ulike mål og vektlegger ulike hensyn. Folk setter pris på at politiet er til stede i lokalsamfunnet og liker tanken på en lensmann som passer på i bygda. For mange har kanskje bare vissheten om at det finnes et lensmannskontor, vært med og gitt en trygghetsfølelse. Det er en struktur som Senterpartiet har hengt seg litt opp i. De tilbakemeldingene jeg får, er at folk mener politiet er mer synlig og tilgjengelig i lokalmiljøet nå enn tidligere, sier Agdestein.