Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) var på besøk hos Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) ved hjelpesenteret på Egge tirsdag formiddag. Her fikk hun innblikk i jobben som den frivillige organisasjonen gjør for dyrene i området. Politikerne ble svært imponert. Steinkjer24 – Jeg er veldig imponert over det de har fått til her, det er et senter som er unikt i nasjonal sammenheng. Det viser et eksempel på hva frivilligheten faktisk kan bidra med. Det er en parallell med hvordan hele helsevesenet ble etablert i Norge for godt over 100 år siden. At frivilligheten tok tak i et åpenbart behov, sier Agdestein. Agdestein mener at det er utvilsomt at DNNT gjør en kjempeviktig jobb. Og at det er et område som fortjener med oppmerksomhet fremover. – Jeg tror det er stor interesse blant folk for dyrevelferd, og at det er viktig å støtte opp under det. Kanskje også drive med aktiv informasjonsvirksomhet, det å lære opp barn og unge kan være en fin måte å gjøre det på. Men også at lokale politikere kan sette det på dagsordenen, og kanskje få bedre strukturer rundt arbeidet slik at frivilligheten ikke jobber i et vakuum, men at det er en del av et arbeid som er omforent. Hun viser til Steinkjer kommune som har stilt tomta hvor hjelpesenteret står, til rådighet. Slik har de fått etablert et godt samarbeid. – Det gjør det mulig å bygge dette videre nå fremover. Så har jo Stortinget vært opptatt av dyrepoliti, de har en viktig funksjon, men det gjenstår en god del. Det gjøres en god del, men den viktigste jobben gjøres her av de entusiastiske dyrevernerne, som gjør en kjempejobb til daglig. De siste tallene fra DNNT viser til at de har 54 katter og to hamstere inne per 9. august. Så langt i år har 61 katter, kaniner og akvariefisk fått nye hjem. Fokus på dyrevelferd Det var flere tema som ble nevnt under besøket. Etter presentasjonen som ble holdt av styreleder i DNNT, Tone I. Lundsaunet, snakket politikerne spesielt om muligheten for en dyrevelferdsplan, jobben til Mattilsynet og obligatorisk ID-merking, noe som Dyrebeskyttelsen Norge gjerne ønsker å få til. – Jeg opplever at det er ganske stort fokus på dyrevelferd, egentlig, gjennom hele diskusjonen om pelsdyrnæringa, fokuset på svineproduksjon og høns. Folk er opptatt av det. Kanskje man kan komme et skritt videre når man ser omfanget, som dere avdekker med den jobben dere har gjort. Dere dekker åpenbart et behov. Samtidig så er det et omfang som kanskje burde få litt større politisk fokus også, sa Agdestein. Noe som DNNT nevnte under presentasjonen var forskjellen på status i forhold til katt og hund, hvor katt har lavere status i samfunnet. Forskjellen er tankevekkende, synes Agdestein. – Det er mye fokus på dyrevelferd når det gjelder landbruket, så man har hele spekteret her. Det er veldig mange katter i Norge, og det berører veldig mange individer. Mangelen her er det strukturelle, myndighetene sitt ansvar, og koble det sentrale ansvaret til det lokale ansvaret, og få for eksempel en dyrevelferdsplan i hver enkelt kommune synes jeg bør være et mål. Obligatorisk ID-merking det tror jeg vi bør kunne klare å levere på. – Er det noe dere vil jobbe for? – Ja absolutt, det synes jeg bør være en god begynnelse i hvert fall, så får vi se.

Postet:
2021-08-11 17:24:18

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag