Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
– Nå må det være nulltoleranse på flere avslag på fellingssøknader fra Snåsa. Snåsa kommune må umiddelbart klage avslagene inn for klima, og miljødepartementet slik at statsråden får saken på sitt bord. 🐻🐑🇳🇴 Det finnes ingen rasjonelle argumenter for å avslå flere søknader, mener Elin Agdestein fra regjeringspartiet Høyre, og viser til at områdene som binna har herjet i ligger i sin helhet utenfor yngleområdet for bjørn, og at det dermed skal gis fellingstillatelse – uavhengig om det er ei binne eller en hannbjørn som gjør skade. Hun sier at Høyre i regjering har vært krystallklare på en tydelig soneforvaltning, noe som er ytterligere skjerpet inn. Derfor kritiserer hun også statsråden i kraftige ordelag. – Vi har lagt til rette for at statsforvalteren kan gi skadefellingstillatelse raskt, men i dette tilfellet har det altså kommet sju avslag derfra. Nå forventer jeg handling fra statsråden. Jeg forventer at de føringene som Stortinget har gitt, følges opp. Slik det er nå øker konfliktnivået og mistilliten, noe som er stikk i strid med målene i rovviltforliket. Det er uakseptabelt, sier Agdestein.

Postet:
2021-08-18 07:46:58

Delt innhold:
– Nå må det være nulltoleranse på flere avslag på fellingssøknader fra Snåsa. Snåsa kommune må umiddelbart klage avslagene inn for klima, og miljødepartementet slik at statsråden får saken på sitt bord. 🐻🐑🇳🇴 Det finnes ingen rasjonelle argumenter for å avslå flere søknader, mener Elin Agdestein fra regjeringspartiet Høyre, og viser til at områdene som binna har herjet i ligger i sin helhet utenfor yngleområdet for bjørn, og at det dermed skal gis fellingstillatelse – uavhengig om det er ei binne eller en hannbjørn som gjør skade. Hun sier at Høyre i regjering har vært krystallklare på en tydelig soneforvaltning, noe som er ytterligere skjerpet inn. Derfor kritiserer hun også statsråden i kraftige ordelag. – Vi har lagt til rette for at statsforvalteren kan gi skadefellingstillatelse raskt, men i dette tilfellet har det altså kommet sju avslag derfra. Nå forventer jeg handling fra statsråden. Jeg forventer at de føringene som Stortinget har gitt, følges opp. Slik det er nå øker konfliktnivået og mistilliten, noe som er stikk i strid med målene i rovviltforliket. Det er uakseptabelt, sier Agdestein.