Beta
Søket ga 524 treff.
Linda Hofstad Helleland
2021-03-22 10:27:39

Vil du lære noe nytt og viktig i dag? Da ønsker jeg deg velkommen til å delta på webinar i kl 11 om datadrevet økonomi! Hvordan kan Norge skape nye jobber med data som ressurs? Gå inn her 👇

Linda Hofstad Helleland
2021-03-19 17:10:32

Vi skal inkludere flere i det digitale fellesskapet📲💻 Nå starter regjeringen arbeidet med strategien - Digital Hele Livet💡 Samfunnet digitaliseres raskt. Da må vår digitale kompetanse følge etter. Dette arbeidet har ikke blitt mindre viktig det siste året. Nå går startskuddet for den digitale inkluderingsstrategien som skal sørge for at alle har den nødvendige digitale kompetansen for å delta i arbeidsliv, samfunnsliv og dagligliv. Har du tanker om hva som bør gjøres for å øke den digitale kompetansen for de som trenger det? Da håper jeg du gir meg dine innspill! 😊

Linda Hofstad Helleland
2021-03-18 21:05:24

Gladnyhet for distriktene 🤩Nå skal regjeringen satse tungt på fylkesveier. Dette vet vi er svært etterlengtet i mange distriktskommuner, som opplever at både folk og næringsliv har for dårlige fylkesveier. Statlige midler skal benyttes til viktige næringsveier, og for å knytte sammen småbyer og tettsteder. Hvis norsk næringsliv skal nå sitt vekstpotensial, må vi ruste opp veinettet også i distriktene. Det er viktig for verdiskapingen som skjer rundt om i hele Norge. For første gang etter at fylkesveiene ble overført til fylkeskommunene forplikter staten seg til finansiere av vedlikehold og oppgradering. Rett og slett en banebrytende nyordning som vil bety...

Linda Hofstad Helleland
2021-03-16 16:14:41

For vanlige bedriftseiere er Exit-serien en underholdende TV-serie, riktig så fjernt fra deres egen virkelighet. Nok en gang beviser Ap at de ikke lenger forstår norske bedrifter. De ser heller ikke ut til å å forstå at verdier må skapes før de kan deles.

Linda Hofstad Helleland
2021-03-16 07:45:02

Gratulerer med kvenfolkets dag! Det er fint å se at stadig flere markerer kvenfolkets dag. Dagen markerer felles historie, felles kultur og det kvenske og norskfinske fellesskapet. Regjeringen vil jobbe videre for å styrke det kvenske språket og den kvenske og norskfinske kulturen. Jeg ønsker alle en fin markering av dagen.

Linda Hofstad Helleland
2021-03-14 18:53:49

På dager med litt kjedelige korona-nyheter er det viktig å prøve å se det som er positivt i hverdagen. For meg er det å glede seg til påske🐣Og denne ukens gladmelding om gründerboom i Norge🤓💡 Vi må 15 år tilbake for å finne like mange nyetableringer som i januar og februar. En økende andel av gründerne er kvinner. Dette er gode nyheter i en krevende tid for landet. Fordi vi trenger flere arbeidsplasser i privat sektor. Arbeidsplasser som bidrar TIL statsbudsjettet. Ikke først og fremst har en plass PÅ statsbudsjettet.

Linda Hofstad Helleland
2021-03-08 17:43:22

Gratulerer med kvinnedagen til alle sterke, kule damer! 🤩 Hvor enn man er i livet er det viktig med gode rollemodeller som inspirerer. I politikken finnes det mange av dem.💙 Her er et portrett av pioneren Anna Rogstad, som var første kvinne som møtte på Stortinget i 1911. 👩🏻 Takk til kvinnene før oss, som banet vei! 👊🏻

Linda Hofstad Helleland
2021-03-07 21:24:39

En nydelig vinterferie er over ❄️⛷ Nå venter en spennende uke der fremleggelsen av Høyres stortingsvalgprogram blir høydepunktet 💙🤩

Linda Hofstad Helleland
2021-03-03 18:49:02

Gratulerer som verdensmester Maren Lundby🥳🏆Historisk gull til kvinnen som sørget for at storbakke ble en del av VM-programmet for kvinner. Denne seieren er 100% fortjent. En flott utøver og rollemodell som gjør oss stolte 🤩

Linda Hofstad Helleland
2021-02-28 19:01:19

Denne fine turkameraten er 1 år i dag 🐶🥳

Linda Hofstad Helleland
2021-02-26 17:05:15

Lysere dager og forhåpentligvis lysere tider i møte. Vi har fortsatt noen tøffe måneder foran oss før vi er ferdige med denne fæle koronaen. Noe av det viktigste vi gjør nå er å trygge folks jobber 👷🏻‍♀️👷🏽‍♂️Nå kommer nye 1,75 milliarder i kompensasjon til virksomheter som sliter i møte med tøffe koronarestriksjoner. Dette vil bidra til at flere bedrifter kan trygge eksisterende jobber, og skape nye når pandemien er over 😊 En velfortjent god helg ønskes dere alle kjære Facebooks-venner ✨ Se link til fordeling av penger her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/175-milliarder-til-lokale-virksomheter-i-kommunene/id2835904/?expand=factbox2835921&fbclid=IwAR3fNS6ubQvYsn1bA0zSYLFOauuchGFovfqH0qVuNASc_bWp4zhYj0v-teE

Linda Hofstad Helleland
2021-02-14 19:44:48

Jeg tror mange ser at det går an å gjøre en god jobb uten å sitte på et «hovedkontor» i Oslo. Så lenge nettet fungerer godt, og at du av og til har muligheten til å møte kollegaer 😊 Regjeringen ønsker å gi flere mulighet til å ha jobber i etater og direktorater, men ha adresse hvor som helst i Norge👍🏻Vi er i gang med et arbeid for å se hvilke jobber som egnet seg. Hva tenker du om dette?

Linda Hofstad Helleland
2021-02-14 15:21:42

Takk for at jeg fikk en mamma som deg. Gratulerer med dagen ❤️

Linda Hofstad Helleland
2021-02-09 12:28:31

I dag er det "Safer Internet Day". Det markeres over hele verden, og i år fokuseres det spesielt på at barn og unges trygghet på sosiale medier. Digitaliseringen av samfunnet gjør hverdagen enklere, men vi er også blitt mer sårbare. Med mange på hjemmekontor er vi ekstra utsatt. Både offentlige og private virksomheter må være ekstra på vakt. Da kan det være lurt å følge rådene Digitaliseringsdirektoratet, KS og NSM kommer med. Sammen kan vi gjøre internett til et tryggere sted! https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/kommuner-og-offentlige-virksomheter-ma-beskytte-seg-mot-losepengevirus/2265

Linda Hofstad Helleland
2021-02-07 21:22:11

Høyhastighetsbredbånd i distriktene skal prioriteres🥳 5G-nettene åpner helt nye muligheter i folks hverdag. Det handler ikke bare om å laste ned favoritt-serien raskere😄Men om blant annet gode velferdstjenester og smartere transport. Vi må fortsette å legge til rette for at næringslivet kan utnytte de mulighetene digitaliseringen gir – i hele landet. Det blir viktig for utvikling av eksisterende næringer og for å skape nye arbeidsplasser – særlig i distriktene. Med en solid digital grunnmur, så kan en drive med nær sagt hva som helst, fra hvor som helst – og nå ut til et internasjonalt marked. Ikke minst i spredtbygde...

Linda Hofstad Helleland
2021-02-06 13:45:47

Lihkku beivviin! Samefolkets dag er en viktig dag å markere. Dagen er en påminnelse om at vår felles historie er en del av det som gjør Norge til et så mangfoldig og riktig samfunn. Gratulerer med dagen!

Linda Hofstad Helleland
2021-02-04 08:07:19

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer til digitalt toppmøte torsdag 4. februar kl 13.30-1430. De vil presentere en historisk satsing på 5G og bredbånd i Distrikts-Norge. Se agenda for møtet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/5g-og-breidbandsatsing-i-distrikts-noreg/id2831244/

Linda Hofstad Helleland
2021-01-29 12:54:17

Vi stiller opp for arbeidsplassene! De strenge smitteverntiltakene rammer bedriftene våre hardt. Regjeringen vil at folk skal ha en jobb å gå til. Derfor foreslår vi i dag 7 milliarder kroner til næringslivet sånn at flest mulig arbeidsplasser ivaretas og at nye jobber kan skapes. Vi kommer til å ha økonomiske tiltak så lenge pandemien gjør det nødvendig, og tiltakene tilpasser vi smittevernrestriksjonene. Dette er tiltakene for næringslivet: · Forlengelse av kompensasjonsordningen for næringslivet ut juni (4,0 milliarder) · Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard) · Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter...

Linda Hofstad Helleland
2021-01-27 23:02:01

I dag markerer vi den internasjonale holocaustdagen til minne om jødene og andre grupper som ble forfulgt og drept før og under andre verdenskrig. 773 jøder ble deportert fra Norge til nazistenes masseutryddelsesleire. Bare 35 av de som ble deportert overlevde. Som et ledd i nazistenes folkemord ble nesten en tredjedel av den jødiske befolkningen i Norge brutalt drept - fordi de var jøder. Fortsatt opplever jøder fiendtlige holdninger og antisemittisme. I Norge og i verden. Under stormingen av den amerikanske kongressen i Washington, var det personer som bar symboler med antisemittisk budskap. Det gjør meg vondt å se. Det...

Linda Hofstad Helleland
2021-01-26 22:04:47

Statsminister Erna Solberg legg fram regjeringas handlingsplan mot antisemittisme saman med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på #holocaustdagen onsdag 27. januar.

Laster...
Laster...