Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Hvis du ønsker å påvirke norsk politikk og være med på å sette dagsorden i samfunnsdebatten bør du lese denne stillingsannonsen. Her er en spennende jobb til deg som har lyst til å jobbe med næringspolitikk. \n\nHøyre ser det å bygge Norge som et bærekraftig velferdssamfunn som vår viktigste oppgave. Da er næringspolitikken sentral. Vi leter etter deg som forstår at verdier må skapes før de kan deles, og er enig i at vi må legge til rette for flere jobber og mer verdiskaping og vekst i hele landet, og samtidig bidra til en grønn omstilling av næringslivet.

Postet:
2022-10-30 19:17:39

Delt innhold:
Høyres stortingsgruppe søker næringspolitisk rådgiver
Interessert? Vis interesse i dag!