Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Arbeiderpartiet og Senterpartiet må være villig til å lytte til innspillene fra kyst-Norge og vise en vilje til å gjøre reelle endringer i grunnrenteskatten for havbruksnæringen som sikrer vekst, verdiskapning og forutsigbarhet for en av Norges viktigste næringer. Høyre takker selvsagt ja til invitasjonen fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum om å komme til forhandlingsbordet. Vi vil bidra til at et bredest mulig flertall kan samles om et forlik. Denne viktige saken for distrikts-Norge kan ikke overlates til SV å avgjøre!

Postet:
2022-10-26 13:48:02

Delt innhold:
Debatt: Strykkarakter til regjeringens lakseskatt!
Grunnrenteskatten bør bli gjenstand for den samme seriøse behandling som tidligere skattereformer.