Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil alltid stå opp for jobbskaping, vekst og optimisme langs hele kysten og i Distrikts-Norge. Vi ønsker å lytte til kyst-Norges innspill. og på den måten bidra til en bred politisk enighet om skatt på havbruk som tar vare på den sterke veksten i distriktene.

Postet:
2022-11-07 13:30:33

Delt innhold:
«Distrikts-Norge blir skadelidende»
Nyheter fra Vesterålen Online